Arashi Rikan als Inuyama Dosetsu

Utagawa Kunimasu, 1835 - 1840, prent, RP-P-1979-226

Porseleinen kom en schaar

Shozo Ittei, 1820 - 1830, prent, RP-P-1958-593

Pop en kistje

Shozo Ittei, 1820 - 1830, prent, RP-P-1958-578

Courtisane als Sugawara no…

Shigenobu (I) , Yanagawa, 1820 - 1825, prent, RP-P-2006-104

Stofontwerpen

Kamisaka Sekka (toegeschreven aan), 1890 - 1946, boek, RP-P-1993-132

Courtisane als Kanzan

Shigenobu (I) , Yanagawa, 1820 - 1825, prent, RP-P-2006-103

Landschap in inkt

Takeuchi Seihô, 1937 - 1939, prent, RP-P-2005-614-12