Grafmonument voor een overleden…

Reinier Vinkeles, 1795 - 1797, prent, RP-P-1908-71

Grafmonument voor een overleden vrouw (J.Rikkengha?). Een man, met een medaillon met een silhouetportret van een vrouw, zit voor een grafmonument en is omringd door vijf kinderen. Hij wijst naar boven.

Aeneas draagt zijn vader Anchises…

Leonaert Bramer, naar Adam Elsheimer, 1652 - 1653, tekening, RP-T-1886-A-704-13

Blad 13 in album met 56 schetsen in zwart krijt naar schilderijen van Hollandse Meesters uit de 17de eeuw. Tekeningen zijn ca. 1652-1653 gemaakt.

Portretten van Portretten van acht…

Reinier Vinkeles, 1751 - 1816, prent, RP-P-1903-A-23708

Portretten van de advocaat Johan de Witt, de schilder Rafaël, de hertog van Alva, de schrijver Voltaire, baron Heathfield, mogelijk Gerard baron Van Swieten, Peter de Grote, tsaar van Rusland en de filosoof Moses Mendelssohn.

Portret van Frederik, hertog van…

Reinier Vinkeles, naar John Bogle, 1785 - 1796, prent, RP-P-1910-469

Portret van Frederik, hertog van York en Albany, opperbevelhebber van de troepen in de Verenigde Provincies.

Portret van Hendrik van Wyn

Reinier Vinkeles, naar Hendrik Pothoven, 1791, prent, RP-P-1906-1589

Portret van Hendrik van Wyn, geschiedschrijver en raadpensionaris van de stad Gouda.

Herberg met grote boom en figuren…

Jan van de Velde (II), 1616 - 1618, tekening, RP-T-1898-A-4003

Gezicht op een stad (Culemborg?)…

Jan van de Velde (II), 1603 - 1641, tekening, RP-T-1950-419

Een hut of schaapskooi in het bos

Adriaen van de Velde, 1646 - 1672, tekening, RP-T-1902-A-4603

Een zittende hond en de kop van een…

Frans Snijders, 1589 - 1657, tekening, RP-T-1900-A-4453

Een zittende hond, van opzij gezien; de kop nog eens herhaald.

Een staande hond, van opzij gezien

Frans Snijders, 1589 - 1657, tekening, RP-T-1900-A-4455