Simon, Lord Lovat, 1746

William Hogarth, 1746, prent, RP-P-OB-18.772

Jacques-Bénigne Bossuet

Pierre Imbert Drevet, naar Hyacinthe Rigaud, 1723, prent, RP-P-1918-1681

Portret Jacques-Bénigne Bossuet

Pierre Imbert Drevet, naar Hyacinthe Rigaud, 1723, prent, RP-P-OB-43.204

Jacques-Bénigne Bossuet

Pierre Imbert Drevet, naar Hyacinthe Rigaud, 1723, prent, RP-P-OB-43.205

Alameen-Ben Mohammed el Kanemy…

Edward Finden, naar Major Denham, prent, RP-P-1905-4896

Portret van Jan Kobell

Hendrik Kobell, 1767, prent, RP-P-1882-A-5917

Portret van admiraal Maarten…

Jean François, naar Cornelis van Dalen, naar Jan Lievens, 1645 - 1706, prent, RP-P-OB-52.232X

Prent

Hanns Hanfstaengl, prent, RP-P-1919-1122A

Lady Caroline Scot als 'De Winter'

John Raphael Smith, naar Joshua Reynolds, 1777, prent, RP-P-OB-33.714

Portret Johann Hoffmann (1602-1671)

Jakob von Sandrart, naar David Hornung, na ca. 1650 - voor 1708, prent, RP-P-1914-3655