1.368 resultaten gevonden


Resultaten pagina: 2 van 137 Toon eerdere resultaten


Simon Fokke, 1791, prent, RP-P-1933-72

Twee Bijbelse voorstellingen uit Gen. 23 en 24. Genummerd rechtsonder: 13.

Simon Fokke, 1791, prent, RP-P-1933-77

Twee Bijbelse voorstellingen uit Gen. 41 en 42. Genummerd rechtsonder: 21.

Simon Fokke, 1724 - 1784, tekening, RP-T-1965-64

Simon Fokke, 1722 - 1784, prent, RP-P-OB-50.752

Een geknielde schaapherder, omringd door zijn schapen. Onder de voorstelling staat een tekst in het Spaans en Frans. Tussen de twee teksten in zijn twee wapenschilden binnen een cirkel afgebeeld.

Simon Fokke, 1749, tekening, RP-T-00-1552

Allegorie op de Vrede van Aken gesloten op 18 oktober 1748 tussen de Geallieerden (Republiek, Engeland en Oostenrijk) enerzijds en Frankrijk, Pruisen en Spanje anderzijds. Europa knielt met de stier voor de Vrede met een hoorn van overvloed, achter haar de Nederlandse Maagd, in de wolken de Faam,…

Simon Fokke, 1754, tekening, RP-T-00-1557

Onderhandeling tussen twee afgevaardigden van de stad Amsterdam en stadhouder Willem Frederik voor Hofstede Welna aan de Amstel, 29-30 juli 1650. Aan de rivieroever het Statenjacht. Ontwerp voor een prent.

Simon Fokke, 1748, tekening, RP-T-00-1564

Allegorie op het 100-jarig jubileum van Nederlands Vrijheid, 1648-1748. Pallas ontvangt de vrijheidslans en - hoed, bij een altaar de Godsdienst, in de wolken zit de Vrede. Onderaan het in 1648 voltooide Stadhuis op de Dam te Amsterdam, enkele paperassen en voorstelling van heiwerkzaamheden bij de…

Simon Fokke, 1777 - 1781, tekening, RP-T-00-1569

Relletjes op straat voor het huis van de Engelse consul te Amsterdam, 1688. Wellicht bij de geboorte van de prins van Wales op 20 juni 1688. Ontwerp voor een prent.

Simon Fokke, 1722 - 1784, tekening, RP-T-00-1571

Aanslag van Helling en Ruychaver op Amsterdam, 23 november 1577. Gevechten op de Dam voor het stadhuis waarbij Gelling sneuvelt. Ontwerp voor een prent.

Simon Fokke, 1722 - 1784, tekening, RP-T-00-1576

Ontwerp voor een prent.