32 resultaten gevonden


Resultaten pagina: 2 van 4 Toon eerdere resultaten


Jan van der Straet, Philips Galle Adriaen Collaert, ca. 1586 - ca. 1593, prent, BI-1904-77-15

De verkondiging aan de herders. In het midden een engel in stralend licht.

Philips Galle, Joannes Bochius Theodoor Galle, ca. 1586 - ca. 1593, prent, RP-P-OB-103.452

Verkondiging aan de herders. Zestiende prent uit een serie van achttien gravures naar Stradanus, met scènes uit het O.T. en N.T. die de muziek tot onderwerp hebben.

Philips Galle, Joannes Bochius Adriaen Collaert, 1587 - 1591, prent, RP-P-1963-153

Koning Asa vernieuwt samen met het volk het verbond dat Israël met God heeft. Schapen en runderen worden geofferd ter ere van dit verbond (2 Kronieken 15:14-15). De prent heeft een Latijns onderschrift met verzen. De prent is deel van een serie met scènes uit het Oude Testament die te maken hebben…

Philips Galle, Joannes Bochius Adriaen Collaert, 1587 - 1591, prent, RP-P-1939-151

De koningen van Israël, Juda en Edom vragen de profeet Elisa om de raad. Elisa laat een lierspeler komen. Diens muziek zorgt voor een goddelijke profetie (2 Koningen 3:15-19). De prent heeft een Latijns onderschrift met verzen. De prent is deel van een serie met scènes uit het Oude Testament die te…

Jan van der Straet, Philips Galle Adriaen Collaert, ca. 1586 - ca. 1593, prent, BI-1904-77-4

Een stoet mannen komt Saul tegemoet. Vooraan de stoet enkele mannen met muziekinstrumenten: pauken, bazuinen, harp..

Jan van der Straet, Philips Galle Adriaen Collaert, ca. 1586 - ca. 1593, prent, BI-1904-77-9

In een studeervertrek zitten rechts de drie koningen van Israel, Juda en Edom. In het midden staat Elisa. Achter hem de cithersspeler. Op het moment dat hij de cither bespeelt ontvangt de profeet het woord van God. Linksachter lezenaars met folianten.

Jan van der Straet, Philips Galle Adriaen Collaert, ca. 1586 - ca. 1593, prent, BI-1904-77-11

In het midden zit de jonge Joas geknield voor de priester Jojada die olie over zijn hoofd giet. Zij worden omringd door musicerende mannen.

Jan van der Straet, Philips Galle Adriaen Collaert, ca. 1586 - ca. 1593, prent, BI-1904-77-16

Opdragen van de H. Mis. Met koorlessenaar met muziekboek.

Philips Galle, Joannes Bochius Adriaen Collaert, 1587 - 1591, prent, RP-P-OB-102.379

Musicerende engelen, serafijnen en cherubijnen zweven in cirkels rondom de aarde. In het midden van de wervelwind het tetragram met de naam van God. De prent heeft een Latijns onderschrift met verzen uit Job 38. De prent is deel van een serie met scènes uit het Oude Testament die te maken hebben met…

Jan van der Straet, Philips Galle Adriaen Collaert, ca. 1586 - ca. 1593, prent, BI-1904-77-2

Lofprijzende en musicerende engelenkoren in de hemel. Middenboven de hebreeuwse letters voor Jahweh in een krans van engeltjes. Middenonder de wereldbol.