Rijke man en de Dood

Hans Holbein (II), 1524 - 1526, prent, RP-P-OB-4509N(V)

Een rijke man zit met kisten en zakken vol geld aan een tafel, hij heft zijn armen in protest tegen de Dood die graait in het geld dat op tafel ligt en een schaal vult met de munten. De bovenmarge met de Latijnse aanduiding van de bijbeltekst ontbreekt bij dit blad.

Koopman en de Dood

Hans Holbein (II), 1524 - 1528, prent, RP-P-OB-4509O(R)

Koopmannen in een haven worden opgeschrikt door de Dood terwijl zij bezig zijn met de handel van waren. Een koopman knielt tussen goederen en telt geld op een baal. In de marge boven de prent staat de tekst Proverbes XXI.

Boer en de Dood

Hans Holbein (II), 1524 - 1526, prent, RP-P-OB-4509S(V)

Een boer loopt achter een ploeg die wordt getrokken door twee paarden over een akker. Iets voor hem uit loopt de Dood ook achter een ploeg, hij zwaait met een zweep naar de paarden. Op de achtergrond ligt een heuvellandschap met boerderijen en een dorp. In de marge boven de prent staat de tekst…

Kind en de Dood

Hans Holbein (II), 1524 - 1526, prent, RP-P-OB-4509T(R)

Een moeder kookt eten boven een vuur voor haar twee kinderen. Ze kijkt samen met haar zoon verschrikt toe hoe haar kleine kind door de Dood wordt meegnomen. Op de grond rechts staat een zandloper. In de marge boven de prent staat de tekst Iob IIII.

Drie kinderen dragen een kind en…

Hans Holbein (II), 1547, prent, RP-P-OB-4509X(V)

Drie kinderen dragen een kind en een ander kind draagt een stok met wijnranken. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Philip. III.

Drie kinderen met trofee

Hans Holbein (II), 1547, prent, RP-P-OB-4509Y(R)

Een kind draagt een buitgemaakte wapenrusting als een trofee op een stok. Een ander kind draagt een schild en nog een ander attribuut. Een derde kind zit op de grond.

Jakob zegent Efraïm en Manasse

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511D(V)

Jakob zegent Efraïm en Manasse, de zonen van Jozef. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Genesis XLVIII.

Begrafenis van Jakob in grot bij…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511E(R)

Het dode en gebalsemde lichaam van Jakob wordt door mannen in een graf gelegd dat is uitgehouwen in een grot bij Machpela. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Exodi 1 maar deze voorstelling betreft het bijbelverhaal Genesis 50.

Mozes ontvangt voorschriften voor…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511I(V)

Mozes ontvangt op de berg Sinaï van God voorschriften voor de wijding van Aäron en zijn zonen tot priesters. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Levitici VIII

Nadab en Abihu gedood door vlammen

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511J(R)

De zonen van Aäron, Nadab en Abihu, begaan een zonde in de ogen van God door een verkeerd vuur in hun vuurschalen te maken. Ze worden gestraft door God en gaan dood in de vlammen. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Levitici X.