Het Gastmaal bij Simon te Bethanië

anoniem, ca. 1515 - ca. 1520, ruit, BK-1967-138

Ruit, rond, met gebrandschilderde voorstelling in grisaille en geel met de voorstelling van het gastmaal bij Simon te Bethanië (Mattheus 26:6-13). Links aan het hoofd van de tafel is Simon gezeten, in gesprek met Jezus. Rechts zitten nog drie personen. Op de voorgrond ligt Maria Magdalena, die met…

Schild van een koormantel met het…

anoniem, ca. 1525, liturgische kleding, BK-NM-12713

Rugschild van een koorkap, met borduurwerk. Op het rugschild is het dispuut van Catharina van Alexandrië met keizer Maxentius en filosofen geborduurd.

Het herbergen van de vreemdelingen

anoniem, ca. 1510 - ca. 1520, ruit, BK-NM-12231-A

Ruit, rond, met gebrandschilderde voorstelling van het herbergen van de pelgrims. De gastheer staat in het midden van het vertrek en verwelkomt vier vreemdelingen in zijn huis. De staande man links en de zittende man zijn pelgrims. Omdat pelgrims, te herkennen aan de wandelstaf en de op hun rug…

Schotel

anoniem, 1685, schotel, BK-NM-764

Lage schotel met brede platte rand, waarvan het randje is omgeslagen. Op de rand is in Italiaanse letters gecalligrafeerd: 'Bestand'ge noit-besweken Trouw, Werkt lyvelijk- en ziel-behouw'. Op het plat het monogram I.v.H.A.C. onder een kroon, waarin de letters van het monogram zijn herhaald. Onder…

Overwinning van de Fransen in de…

Jan Schmeltzing (I), 1693, kopie, NG-VG-1-1624

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man met haar samenkomend in een zak binnen omschrift. Keerzijde: hand uit wolken slaat op trommel, versierd met lelies; op achtergrond vluchtende ruiters binnen omschrift

Coni bevrijd van Franse belegering…

Jan Schmeltzing (I), 1693, historiepenning, NG-VG-1-1612

Zilveren penning. Voorzijde: de zon achter de bergen wordt door wolken verduisterd, op de achtergrond Coni binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: aftocht van de Franse belegeraars, op achtergrond slot binnen omschrift; afsnede: opschrift

Zeeslag bij Kaap La Hogue, de…

Jan Schmeltzing (I), 1692, kopie, NG-VG-1-1575

Tinnen penning. Voorzijde: zeeslag; op voorgrond scheepswrakken binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: Herkules zit op rots, leunend op zijn knots; in verte zeeslag binnen omschrift; afsnede: ornament

Coni bevrijd van Franse belegering…

Jan Schmeltzing (I), 1691, historiepenning, NG-VG-1-1540

Zilveren penning. Voorzijde: de zon achter de bergen wordt door wolken verduisterd, op de achtergrond Coni binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: het opbreken van de Franse troepen die Coni belegerden binnen omschrift; afsnede: opschrift

Athlone, Galway en Sligo ingenomen…

Jan Schmeltzing (I), 1691, historiepenning, NG-VG-1-1514

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: aan speer met daarop vrijheidshoed, twee lauwertakken en wapenschild hangen drie gekroonde en omkranste schilden met afbeeldingen van de drie veroverde steden binnen omschrift; afsnede: jaartal.

Het bombardement van Ratzeburg door…

Jan Schmeltzing (I), 1693, historiepenning, NG-VG-1-1631

Zilveren penning. Voorzijde: bombardement van stad binnen omschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: Deense olifant heft zijn snuit naar zon en maan binnen omschrift; afsnede: jaartal