Verdrijving uit het paradijs

Jan Saenredam, naar Abraham Bloemaert, 1690 - 1750, prent, RP-P-1884-A-7884

Adam en Eva worden door de engel met het vlammend zwaard uit het Aards Paradijs verdreven. Naast hen kruipt de slang.

Adam en Eva treuren om de dood van…

Jan Saenredam, naar Abraham Bloemaert, 1604, prent, RP-P-H-M-9

Adam en Eva vinden de dode Abel bij de offerplaats. Beiden zitten op hun knieën voor het lijk van hun zoon en treuren. Op de achtergrond het offer van Abel en Kaïn en de moord op Abel.

Elia wordt in de wildernis gevoed…

Jan Saenredam, naar Abraham Bloemaert, 1604, prent, RP-P-H-M-11

De profeet Elia zit op de grond in de wildernis. Twee raven komen hem voedsel brengen. De prent heeft een Latijnse tekst in de ondermarge.

Adam en Eva voor de Boom der Kennis…

Jan Saenredam, naar Abraham Bloemaert, 1604, prent, RP-P-H-M-6

Adam en Eva in het paradijs. Eva toont Adam de Boom der kennis van goed en kwaad. Naast de boom een roofvogel. Op de achtergrond de schepping van Eva uit een rib van Adam.

Vijf wijze maagden in een landschap…

Jan Saenredam, 1606 - 1665, prent, RP-P-OB-10.503

Een boslandschap met op de voorgrond de vijf wijze maagden. Ze zitten rond een tafel met de olielampen en lezen uit de Bijbel en de tablet met de tien geboden. Naast hen kruiken met olie en voorwerpen van huiselijke vlijt. Links stuurt een engel twee reizigers weg. Op de achtergrond preekt Johannes…

Jonge paren maken plezier en…

Jan Saenredam, 1596, prent, RP-P-OB-10.506

Op de voorgrond wijzen enkele jonge paren naar een oude geleerde (predikant?) die uit een raam hun gedrag bekritiseert. In de handen van de geleerde een boek. De jongeren lachen hem uit. Links op de voorgrond zit een jong paar naast een struik met distels (symbool voor hun liefde). Voor hen ligt een…

Vijf dwaze maagden worden niet…

Jan Saenredam, 1606, prent, RP-P-OB-10.502

De vijf dwaze maagden voor de toegangspoort van het huis van de bruidegom. Ze worden niet toegelaten. Boven de toegangspoort het Lam Gods. Op de achtergrond vullen de vijf dwaze maagden hun olielampen bij een marktkramer. De prent heeft een Latijns onderschrift.

Adam en Eva aan het werk buiten het…

Jan Saenredam, naar Abraham Bloemaert, 1604, prent, RP-P-1939-633

Adam en Eva en hun kinderen Kaïn en Abel in de wildernis buiten het Aards Paradijs. Adam bewerkt de grond met een spade. Eva spint wol. Kaïn en Abel oogsten groenten. Op de achtergrond hun hut.

Elia ontmoet de weduwe van Sarefat

Jan Saenredam, naar Abraham Bloemaert, 1628 - 1709, prent, RP-P-OB-10.517

Op weg naar Sarefat ontmoet Elia een weduwe en haar zoon die op zoek zijn naar sprokkelhout. Elia stuurt haar naar huis om eten voor hem te maken. De prent heeft een Latijnse tekst in de ondermarge.

Susanna en de ouderlingen

Jan Saenredam, naar Cornelis Cornelisz. van Haarlem, 1602 - 1659, prent, RP-P-1884-A-7900

De half-naakte Susanna zit aan de rand van het bad. Twee ouderlingen komen haar tijdens het baden lastig vallen. Op de achtergrond een fontein met Cupido op een zwaan. De prent heeft een Latijns onderschrift.