Ruit met wapenschild en…

anoniem, 1696, ruit, BK-KOG-226

Ruit met wapenschild en onderschrift "Joannes Wilhelmus Predikant Anno 1696". Behoort tot dezelfde serie als inv. nrs. BK-KOG-220, 221 en 223. Afkomstig uit de Ned. Herv. Kerk te Twisk.

Ruit met twee dansende paren

anoniem, ca. 1525 - ca. 1550, ruit, BK-NM-10181-A

Ruit met twee dansende paren. Scène uit de het leven van de Verloren Zoon?

Ruit met voorstelling van het…

anoniem, ruit, BK-KOG-219

Ruit met voorstelling van het 'Penningske der Weduwe" en onderschrift "Jacob Jansz Wiers Diaken Anno 1696" met kwabornament omlijsting. Afkomstig uit de Ned. Herv. Kerk te Twisk.

Ruit met drie mannen en twee…

anoniem, 1500 - 1550, ruit, BK-KOG-1716

Een ronde gebrandschilderde ruit met de voorstelling van een vijf tal mensen; twee vrouwen en drie mannen die praten of muziek maken.

Ruit met Tuin der Liefde (Venus en…

anoniem, 1550, ruit, BK-NM-4793-A

Ruit met de voorstelling van de Tuin der Liefde (Venus en Amor). In een nis Venus, voor haar op de grond Amor, op de achtergrond een landschap met kasteel en drie minnende paren.

Ruit met fragment van Christus en…

anoniem, ca. 1600 - ca. 1699, ruit, BK-XLIX-E

Een fragment van een ruit met emailschildering van een Christusfiguur plus drie personen. Behoort tot groep inv. nrs. BK-XLIX-A t/m G.

Wapenruit met als helmteken twee…

anoniem, 1611, ruit, BK-CVIII

Wapenruit met als helmteken twee reigerkoppen, het jaartal "1611" in een cartouche onderaan

Ruit met Gideon en zijn soldaten

anoniem, 1500 - 1550, ruit, BK-14520

Een ronde gebrandschilderde ruit met de voorstelling van Gideon en zijn soldaten. Op de voorgrond de fontein van Harod met vier soldaten. Gideon is met sabel in sprekende houding weergegeven. Op de achtergrond tenten en krijgslieden.

Ruit met wapenschild en tekst…

anoniem, 1632, ruit, BK-NM-10843

Een ovaal gebrande ruit met wapenschild waaronder "Baerend Baerends van Blijdensteijn 1632".

Ruit met voorstelling van het…

anoniem, 1674, ruit, BK-NM-9755

Een ovale ruit met gebrandschilderde voorstelling van het kuipen van wijn, met onderschrift.