De dwerg Iupanschku Ferenz, ca.…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-43

De dwerg Simon Flenschl, ca. 1710

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-38

Karikatuur van dwerg en de…

anoniem, naar Joost van Sassen, naar Martin Engelbrecht, 1770 - 1780, prent, RP-P-OB-83.544

De dwerg Lucas Hirnzwik als een…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-8

De Franse dwerg Madame Palatinelle,…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-17

Twee bladzijden met dwergen, ca.…

anoniem, naar Joost van Sassen, naar Isaac Ledeboer, 1770 - 1780, prent, RP-P-OB-83.629

De dwerg Frau Agatha Zipperlingin…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-4

De dwerg Blasius Rauchmantl als…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-36

De dwerg Christl Vestnbalkh, ca.…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-39

Karikatuur van Monsieur le…

Pier Leone Ghezzi, na ca. 1700 - voor 1755, tekening, RP-T-1956-121