Hoelasi Bihari en Karhili Parbati,…

Willem Diepraam, ca. 1973 - ca. 1975, foto, RP-F-BR-2011-1-26

Jong Hindoestaans paar

Willem Diepraam, ca. 1973 - ca. 1975, foto, RP-F-BR-2011-1-49

Velddienst

Martin Roemers, 1995, documentaire foto, NG-1998-8-12

Aukaans heiligdom in Albina

Willem Diepraam, ca. 1973 - ca. 1975, foto, RP-F-BR-2011-1-74

De kazernekapper

Martin Roemers, 1995, documentaire foto, NG-1998-8-4

Districtscommissaris J.G. Oscar…

Willem Diepraam, ca. 1973 - ca. 1975, foto, RP-F-BR-2011-1-83

's-Lands Weldadigheidsgesticht,…

Willem Diepraam, ca. 1973 - ca. 1975, foto, RP-F-BR-2011-1-20

Spelende kinderen in het eerste…

Willem Diepraam, ca. 1973 - ca. 1975, foto, RP-F-BR-2011-1-61