De stijgende zee

Marnix Goossens, 2008, documentaire foto, NG-2009-38-2

Als symbool voor de waterproblematiek: de assistent van de fotograaf zit op een bergje met zand, omspoeld door de zee.

Grindgroeve bij Meers

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-24

Langs de Grensmaas werkt Rijkswaterstaat aan een betere bescherming tegen hoogwater. Het project wordt gefinancierd uit de opbrengst van grind- en zandwinning langs de rivier, zoals hier bij Meers. De winning van grind en zand geeft de Grensmaas meer ruimte. Dit biedt betere bescherming tegen…

Het wassende water

Marnix Goossens, 2008, documentaire foto, NG-2009-38

42 Documentaire foto's over de verhouding van de Nederlanders met het overal aanwezige water. Door klimaatverandering en het stijgen van de zeespiegel treden rivieren buiten hun oevers, verzilten landbouwgronden en gaat er meer regen vallen. Dijken worden daarom verhoogd, rivieren verbreed en land…

Noordzee

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-10

De zee bij Katwijk aan Zee

Krib

Marnix Goossens, 2008, documentaire foto, NG-2009-38-4

Veel dijken langs de kust blijken te laag en instabiel. Een van de zwakke schakels is de zeewering bij Petten. Dijkversterking heeft hier een hoge prioriteit. Dit gebeurt niet door dijkophoging maar met strekdammen en zandsuppletie. Het aanbrengen van extra zand op het strand en tegen duinen en…

Uiterwaarden bij Tuil

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-29

Een uiterwaard staat onder water, rechts de winterdijk. Vooral in de winter komt het regelmatig voor dat de uiterwaarden overstromen. Door de grotere toevoer van water in deze periode treedt de rivier vaker buiten zijn bedding. Bij hoogwater voorkomt de winterdijk dat het gebied achter de…

Delflandse kust

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-9

Ter versterking van de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen wordt een extra duinenrij aangelegd en het strand verbreed. Boven Hoek van Holland wordt een natuurgebied gecreëerd ter compensatie van het natuurverlies door de aanleg van de tweede Maasvlakte.

Staatssecretaris Huizinga

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-15

Met het vrijlaten van een voorntje stelt staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat het grootste waterzuiverende rietveld van Nederland in gebruik. Dit natuurlijke filter dient om het stedelijk afvalwater te zuiveren dat bij hevige regenval in het Oude Diep terechtkomt.

Amstelmeer

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-18

Met de aanleg van het Wieringerrandmeer ontstaat een directe verbinding tussen het IJsselmeer, het Wieringerrandmeer en het Amstelmeer. De nieuwe vaarroute is vooral voor recreatie bestemd. De plek op de foto is het punt waar het nieuwe randmeer zal aansluiten op het Amstelmeer.

Hertogin Hedwige polder

Marnix Goossens, 2007 - 2008, documentaire foto, NG-2009-38-40

De Hedwige polder, in 1907 veroverd op de zee. De Westerschelde wordt verdiept ten bate van de haven van Antwerpen. Ter compensatie wil men de polder opofferen om nieuwe zout/zoet getijden natuur te creëren. Boeren zien de landonteigening niet zitten.