De begrafenisstoet van Willem van…

Hendrick Goltzius, 1584 - 1638, prent, RP-P-1883-A-7393

Prent, bestaande uit twaalf genummerde bladen, van de begrafenisstoet van Willem van Oranje (Delft 3 augustus 1584).

Triomfwagen van de prins van…

Daniël van den Bremden, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1675, prent, RP-P-1890-A-15484

Allegorie ter ere van de veroveringen door Willem III in 1674-1675. Triomfoptocht met de stadhouder in een strijdwagen gemend door Geloof (Fides), de paarden begeleid door de deugden Hoop (Spes), Rechtvaardigheid (Justitia), Kracht (Fortitudo), Liefde (Charitas), Matigheid (Temperantia) en…

Aankomst van de hertog van Anjou te…

Abraham de Bruyn (toegeschreven aan), 1582, prent, RP-P-1896-A-19151

Aankomst van de hertog van Anjou te Antwerpen en ontvangst daar door de prins van Oranje, 19 februari 1582. Bovenaan over de gehele breedte de stad, links de Schelde. Onderaan links de ontmoeting van de prins en de hertog, waarbij een groot gevolg van edelen en krijgslieden te voet en te paard. In…

De vrome veldheer Oranje vergeleken…

Mathis Zündt, 1569, prent, RP-P-OB-79.064

Prins Willem I staande op voorgrond in wapenrusting en met staf in de hand, achter hem trekt zijn leger over de Maas, oktober 1568. Naast hem een helm aangeduid als Prudentia (Voorzichtigheid). Op de achtergrond het treffen met het Spaanse leger. In de hemel links Jozua te paard, in het midden de…

Willem III legt de eed af als…

Romeyn de Hooghe, 1672, prent, RP-P-OB-79.267

Voorstelling en beschrijving van de benoeming van prins Willem III tot kapitein-generaal over de Nederlandse krijgsmacht. Getoond wordt het moment dat de prins de eed van trouw aflegt tegenover de griffier van de Staten-Generaal, Gaspar Fagel. Hierachter hangt een doek met een voorstelling van de…

Triomftocht van Willem van Oranje,…

Cornelis van Kittensteyn, naar Willem Pietersz. Buytewech, 1626, prent, RP-P-OB-79.144

Zinnebeeldige voorstelling van de deugden van Prins Willem van Oranje. Zegewagen waarin de prins zit, rijdt onder een erepoort van loofwerk door, getrokken door 3 olifanten. Op de olifant de personificatie Hoop; naast haar andere personificaties van deugden. Met uitleg in het Latijn boven de…

Prins van Oranje trekt over de…

Frans Hogenberg, 1568 - 1570, prent, RP-P-OB-78.784-104

Prins van Oranje trekt over de Maas, oktober 1568. Het leger van de prins tegenover het leger van Alva, in de verte de Maas en Maastricht. Met onderschrift van 8 regels in het Duits. Genummerd: 16.

Roermond door Willem van Oranje…

anoniem, naar Frans Hogenberg, 1572 - 1574, prent, RP-P-OB-78.623-23

Roermond door Willem van Oranje ingenomen, 1572, 4 augustus 1572. Op de voorgrond het kampement van het leger van de prins, boven trekt het leger de stad binnen. Met onderschrift van 2 regels in het Duits en de datum. Ongenummerd. De prent maakt deel uit van een album.

Triomftocht van Willem van Oranje,…

Jan Jansz Starter, 1626, tekstblad, RP-P-OB-79.150

Tekstblad met de titel en de kolommen 9-11 behorend bij de zinnebeeldige voorstelling van de deugden van Prins Willem van Oranje.

Prins van Oranje trekt over de…

Frans Hogenberg, 1568 - 1570, prent, RP-P-OB-78.760

Prins van Oranje trekt over de Maas, oktober 1568. Het leger van de prins tegenover het leger van Alva, in de verte de Maas en Maastricht. Met onderschrift van 8 regels in het Duits. Genummerd: 17.