2 resultaten gevonden


weefsel, BK-NM-1240

Stukken witte zijde met ingeweven bloemen van zijde en gouddraad gediend hebbende tot stola en manipula. De stola bestaat uit zes stukken, de manipula uit acht stukken, nog een los stuk.

weefsel, BK-NM-1241

Stukken witte zijde met ingeweven bloemen van zijde en gouddraad gediend hebbende tot stola en manipula. De stola bestaat uit negentien stukken, de manipula uit vier stukken.