Jachtgeweer met linkshandig…

Gerrit Lasonder (II), ca. 1705 - ca. 1710, jachtgeweer, NG-2002-23-25

Lang vuursteenjachtgeweer

Jan van Solingen (II), 1735 - 1740, vuursteengeweer, NG-2002-23-68

Vuursteenofficiersgeweer voor de…

Lambertus Michaelis Thone, ca. 1790, vuursteengeweer, NG-2002-23-47

Vuursteenjachtgeweer

Jan van Wijk (?-1729), 1700 - 1710, jachtwapen, NG-2002-23-22

Vuursteenpistool/ vuursteengeweer

Barend Penterman, 1710 - 1720, vuursteenpistool, NG-2002-23-150

Vuursteenkadettengeweer voor het…

Koninklijke Geweerfabriek Culemborg, 1799 - 1809, vuursteengeweer, NG-2002-23-45

Officiersvuursteengeweer voor leger…

Hendrick Brandt (geweermaker), ca. 1790, vuursteengeweer, NG-2002-23-51

Vuursteenjachtgeweer

Paulus van Walsen, ca. 1705, jachtwapen, NG-2002-23-32

Vuursteenjachtgeweer

Barend Penterman, ca. 1700, jachtgeweer, NG-2002-23-21