De nieuwe Sint Nicolaas-prent.

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-47.227

Blad met een officier of vorst te paard en een man staande naast het paard. Op de achtergrond het profiel van een stad. Onder de voorstelling een vers in twee kolommen over Sint Nicolaas. Aan weerszijden twee decoratieve stroken met bloemranken. Genummerd rechtsboven: No. 88.

Varkens die spinnen, 1673

anoniem, 1673 - 1674, prent, RP-P-OB-82.415

Dierenallegorie waarin varkens moeten spinnen omdat door het tekort aan vrouwen door de oorlog die Bernard von Galen, de bisschop van Munster in Westfalen voert. Met 3 verzen in boekdruk in de plaat in het Nederlands waarin de bisschop genoemd wordt.

Het Oost-Indiesch compagnies-jagt

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813, prent, RP-P-1996-211

Bald met een grote voorstelling van een compagnieschip, van opzij gezien. Genummerd rechtsboven: No. 185.

Het Hollandsch oorlogschip de…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-1996-210

Blad met 2 voorstellingen van oorlogsschepen. Boven het Hollands oorlogsschip de Admiraal de Ruiter, afgebeeld in liggend ovaal. Onder, eveneens in ovaal, het Engels oorlogsschip de Fortitude, onder bevel van admiraal Hyde Parker. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven:…

Verbeelding van het spreekwoord…

anoniem, 1673 - 1674, prent, RP-P-OB-82.417

Moralistische voorstelling die weleens wordt geïnterpreteerd als een spotprent op de arminianen of op de graven van Egmond en Hoorne. Door Muller opgenomen als mogelijk een spotprent op de bisschop van Munster of prins Wilhelm von Fürstenberg, op basis van de notitie van de datum 1674 3/24 (24…

De Fabulen van Esofus

Jan Nieuwenhuyzen, 1743 - 1758, prent, RP-P-OB-102.051

Blad met 15 voorstellingen met een portret van Aesopus, illustraties uit zijn fabels en enkele allegorische voorstellingen. Onder elk plaatje een titel. Genummerd rechtsboven: 43.

Een geestelijk lied, / van de…

weduwe Jacobus van Egmont, 1724 - 1761, prent, RP-P-1996-208

Christus aan het Kruis, met aan weerszijden engelen die zijn bloed opvangen in kelken. Links Maria, rechts Johannes in devotie. Het crucifix is gedecoreerd met de symbolen van de vier evangelisten. Linksboven de zon, rechtsboven de maan. Tekst in de linker- en de ondermarge in vier kolommen.

Varkens die spinnen, 1673

anoniem, 1673 - 1674, prent, RP-P-OB-82.414

Dierenallegorie waarin varkens spinnen, haspelen etc. terwijl de huisvrouw slaapt. Met 3 verzen van 7 regels in het Nederlands. Door Muller hier opgenomen als mogelijk één van de spotprenten op de oorlog met de bisschop van Munster in de jaren 1673-1674, prenten waarin de bisschop vaak als een…

Kinders komt nu aan geloopen / Om…

Johannes Kannewet (II), 1725 - 1780, prent, RP-P-OB-102.064

Blad met een grote voorstelling van een gilde-os (ook kermisos of prijsos genoemd), versierd met bloemenkransen. De voorstelling is gevat in een sierlijst met ranken, dieren en bloemen. Genummerd rechtsboven: 9.

Het vermaak des zomers

Hermanus van Lubeek, 1791 - 1812, prent, RP-P-1998-607

Blad met 2 voorstellingen van rijtuigen. Boven: een rijtuig met vier wielen, voortgetrokken door twee paarden naar rechts. Onder: een rijtuig met twee wielen, voorstgetrokken door één paard naar links. Onder elke voorstelling een achtregelig vers in twee kolommen. Genummerd rechtsboven: No. 6.