De dans om het gouden kalf

Lucas van Leyden, ca. 1530, schilderij, SK-A-3841

In een doorlopend landschap plaatste Lucas van Leyden het Bijbelverhaal over de Israëlieten die ontrouw waren aan God omdat zij een gouden beeld van een kalf aanbaden. Het drieluik waarschuwt tegen ongeloof en zedeloos gedrag. Wellicht hangt de keuze voor dit zeldzame thema samen met het opkomende…

De aanbidding van de drie koningen

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1517, schilderij, SK-A-4706

Drieluik

Pseudo Jan Wellens de Cock (toegeschreven aan), ca. 1525, schilderij, SK-A-1598

Drieluik met het Laatste Avondmaal…

Jacob Cornelisz. van Oostsanen (omgeving van), ca. 1525 - ca. 1530, achterglasschildering, SK-A-4294

Het verhaal van scheepskapitein…

Utagawa Kuniyoshi, 1849 - 1852, prent, RP-P-2007-365

Blindemannetje spelen

Torii Kiyonaga, 1792 - 1796, prent, RP-P-1956-808

Triptiek van palmhout met scènes…

anoniem, ca. 1700 - ca. 1900, triptiek, BK-VBR-291