Titelpagina van het pamflet:…

anoniem, 1620, prent, BI-B-FM-059

Titelblad van het pamflet: Rendevous Knapsack, 1620. Allegorie op het naderende einde van het Twaalfjarig Bestand. De aartshertogen Albrecht en Isabella proberen samen met de duivel het omvallen van de obelisk van Treves (het Bestand) te voorkomen. Links de Hollandse Leeuw, een woeste soldaat en…

Titepagina van het pamflet:…

anoniem, 1618, prent, BI-B-FM-057

Titelblad van het pamflet: Afbeeldinghe des Synodi Nationael, 1618. Zitting van de nationale synode te Dordrecht, 1618-169. Gezicht in de grote zaal van de Kloveniersdoelen met alle aanwezigen. De deelnemers aan de synode zijn met letters aangeduid. Titelblad van een pamflet van 12 bladzijden.

Titelpagina van het pamflet:…

anoniem, 1599, prent, BI-B-FM-043

Titelprent van een pamflet getiteld: Blaffert Tot opweckinge aller Princen van Europa, bysonder van hooch ende neder Duytschlandt, haer te versien teghens de Moortdadige Spaensche Regeeringhe. Een slapende man in een Duitsland wordt opgeroepen te ontwaken. Waarschuwing aan de Duitsers voor Spanje…

Titelpagina van het pamflet: Toets…

anoniem, 1599, prent, BI-B-FM-042

Spotprent op de Spaanse vredesvoorstellen aan de Staten-Generaal, augustus 1598. Filips II met de paus, Isabella en een bisschop op hun tronen door een muur gescheiden van de Nederlandse Maagd met de provinciewapens en een schaap. Achter de tronen wordt een schaap vermoord; op de achtergrond…

Titelpagina van het pamflet:…

anoniem, 1625, prent, BI-B-FM-051-1

Titelpagina van het pamflet Afbeeldinge vanden Ouden ende Nieuwen-tijt Waer met Orpheus Wandelt / Spreekt / Singt ende Speelt, 1625. Politieke allegorie met Orpheus harpspelend onder de Oranjeboom, 1625. Aan zijn voeten leven vreedzaam naast elkaar de dieren: schapen, leeuw, varken, hond en…

Titelpagina van het pamflet:…

anoniem, 1608, prent, BI-B-FM-049

Titelblad van het pamflet: Boeren-Litanie ofte klachte der Kempensche Landt-lieden over de ellenden van deze lanck-duerighe Nederlantsche Oorlooghe. Voorstelling van een vrouw liggend in haar kraambed, 1608.

Titelpagina van het pamflet:…

anoniem, 1617, prent, BI-B-FM-055

Titelblad van het pamflet met de vers: Maechts antwoort tegen, op, en aen, de aenspraeck van een courtisaen / Die haer als een valsch gedrocht, tong-erg te verleijen socht, 1617. Allegorie op de bedriegelijke vredesvoorstellen van Spanje. Een wolf, met masker vermond als jongeman, probeert de…

Titelblad van het pamflet Merckt de…

Willem Pietersz. Buytewech, 1615, prent, BI-B-FM-053

Titelblad van het pamflet met op de titelprent de vers: Merckt de Wysheit vermaert vant Hollantsche huyshouwen en siet des luypaerts aert die niet is te vertrouwen, 1615. Allegorie op de onbetrouwbaarheid van Spanje en de vrijheid en welstand van de Zeven Provinciën voorgesteld met de Hollandse…

Titelpagina van het pamflet:…

anoniem, 1618, prent, BI-B-FM-058

Titelblad van het pamflet: Seignoors bommeken, waer in zijn leven vertoont wort, door een vreemdelinck, ende Enckhuyser vrou, 1618. Een Enkhuizer vrouw dansend met een vreemdeling op de muziek van een Spanjaard (Seignoor) met een trommel. Op de voorgrond allerlei verschillende dieren die de…

Titelpagina van het pamflet:…

anoniem, 1604, prent, BI-B-FM-047

Titelprent van het pamflet Journael ofte Dach-register van 't principaelste in Vlaenderen geschiet, met een kaartje van het beleg van Sluis door het Staatse leger onder Maurits, begin mei - 19 augustus 1604. Boven de voorstelling de titel en de legenda 1-25.