Titelpagina van een Duitse editie…

Adam van Breen, 1616 - 1618, prent, BI-B-FM-003-0

Titelpagina van een Duitse editie Adam van Breens De Nassausche Wapen-Handelinge, 1618. Uitgegeven onder de (hier ontbrekende) titel: Nassauische Waffenhandelung. Titel in architecturale omlijsting versierd met delen van de wapenrusting en schilden. Bovenaan het wapen van Maurits met putti met…

Titelpagina van: J.B. Houwaert,…

anoniem, 1579, prent, BI-B-FM-002-0

Titelpagina van: J.B. Houwaert, Sommare beschrijvinghe vade triumphelijcke Incomst van den doorluchtighen ende hooghgheboren /Aerts-hertoge Matthias binnen die Prinelijcke stadt van Brussele, 1579. Blad met titel in boekdruk en het drukkersmerk van Christoffel Plantijn. Onderdeel van de beschrijving…

Titelpagina voor een Franse editie…

Jacob de Gheyn (II) (atelier van), 1608, prent, BI-B-FM-008-0

Titelpagina voor een Franse editie van Jacob de Gheyns Wapenhandelinghe van Roers Musquetten ende spiessen. Architecturale omlijsting waarop twee engeltjes aan weerszijden van het wapen van Maurits zitten, elk met een lauwerkrans in de handen. Aan weerszijden trofeeën van wapens en wapenrusting. In…

Titelpagina voor Pieter Goos, De…

Pieter Goos, 1668, prent, RP-P-1937-712

Centraal in een cartouche de titel van het boekwerk. Boven de cartouche de personificatie Geometrie, met rondom haar putti die met geometrische instrumenten zoals passers kaarten en globes afmeten. Onder de cartouche een zeeslag tussen enkele galjoenen.

Neptunus en Cybele naast een globe

Johannes Willemsz. Munnickhuysen, naar Zacharias Webber (II), 1734 - 1746, prent, RP-P-OB-23.756

Neptunus, de god van de zee, wijst op het water en Cybele, de godin van de aarde, meet het land van een globe. Op de voorgrond zit Geografie met een tablet en pen in de hand naast allerlei landmeetinstrumenten. Op de achtergrond draagt Atlas het hemelgewelf. Titelpagina voor een atlas.

Neptunus en Cybele naast een globe

Johannes Willemsz. Munnickhuysen, naar Zacharias Webber (II), 1792, prent, RP-P-OB-23.757

Neptunus, de god van de zee, wijst op het water en Cybele, de godin van de aarde, meet het land van een globe. Op de voorgrond zit Geografie met een tablet en pen in de hand naast allerlei landmeetinstrumenten. Op de achtergrond draagt Atlas de aarde. Titelpagina voor een atlas.

Landschap met twee kinderen

Johannes Jelgerhuis, 1828, prent, RP-P-1935-637

Landschap met twee kinderen bij een steen. Een van hen heeft een opengeslagen boek voor zich, het andere wijst naar een allegorische vrouwenfiguur op een sokkel, die met speer en krans op een rijksappel zit. Op de achtergrond op een berg een prieel.

Voor- en achterzijde van een…

Abraham Jacobsz. Hulk, naar Izaak van 't Hoff, 1786, prent, BI-B-FM-089-2

Voor- en achterzijde van een vaandel van het Amsterdamse exercitiegenootschap Tot Nut der Schuttery, 1786. Links de zijde met het embleem met een arm uit de wolken met zeven geweren in de hand en het devies: 's Volks Strekte. Rechts de andere zijde met het embleem met de Nederlandse Maagd met leeuw…

Bloemenkrans

Izaak Jansz. de Wit, 1828, prent, RP-P-OB-61.088

Titelpagina van: Beschryving van…

Noach van der Meer (II), 1795, prent, RP-P-OB-86.518

Gegraveerde titelpagina van 'Beschryving van het plechtige volksfeest, gehouden te Amsterdam, op den 19 juny 1795'. Titel met een zuil met vrijheidshoed, vlaggen en wapens. Uit het boekje met afbeeldingen van de versieringen opgericht in de stad bij de viering van de installatie van de…