Titelpagina van een Duitse editie…

Adam van Breen, 1616 - 1618, prent, BI-B-FM-003-0

Titelpagina van een Duitse editie Adam van Breens De Nassausche Wapen-Handelinge, 1618. Uitgegeven onder de (hier ontbrekende) titel: Nassauische Waffenhandelung. Titel in architecturale omlijsting versierd met delen van de wapenrusting en schilden. Bovenaan het wapen van Maurits met putti met…

Titelpagina voor een Franse editie…

Jacob de Gheyn (II) (atelier van), 1608, prent, BI-B-FM-008-0

Titelpagina voor een Franse editie van Jacob de Gheyns Wapenhandelinghe van Roers Musquetten ende spiessen. Architecturale omlijsting waarop twee engeltjes aan weerszijden van het wapen van Maurits zitten, elk met een lauwerkrans in de handen. Aan weerszijden trofeeën van wapens en wapenrusting. In…

Vrouw bij een rots

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacques Kuyper, 1803, prent, RP-P-1906-3953

Een vrouw bij een rots. Ze lijkt bezig de contouren van de formatie vast te willen leggen.

Allegorische figuren rondom…

Romeyn de Hooghe, 1703, prent, RP-P-1982-1341

Allegorische figuren met schedel, schild, scepter en globe rondom een opengeslagen boek. Daarboven Christus die het kruis draagt met tetragram en daarboven in medaillon de Heilige Geest in de vorm van een duif.

Ornamentele titelpagina met figuren…

Jacob Cornelisz. van Oostsanen (manier van), ca. 1530, prent, BI-1898-A-1742-1

Bovenaan drie figuren uit het Oude Testament. Links een man met zwaard en ezel (Bileam?), in het midden Mozes met de tafelen der wet en rechts koning David met de harp. Links en rechts van de omlijsting met de titel zuilen. Onderaan tonen twee putti een wapenschild met het drukkersmerk van Doen…

Allegorie op het oude en nieuwe…

Romeyn de Hooghe, 1703, prent, RP-P-OB-9590

Een allegorische vrouwenfiguur met weegschaal op de borst en palmtak in de hand staat leunend op een boek tegen een voetstuk met de titel van het boek. Met haar rechtervoet vertrapt zij een slang. Links van haar staat Mozes met de stenen tafelen. Voor haar zit een geknielde vrouw. Rechts aanbiddende…

Voor- en achterzijde van een…

Abraham Jacobsz. Hulk, naar Izaak van 't Hoff, 1786, prent, BI-B-FM-089-3

Voor- en achterzijde van een vaandel van het Amsterdamse exercitiegenootschap Tot Nut der Schuttery, 1786. Links de zijde met het embleem met de Vrijheid en een burger leunend tegen een afgebroken zuil. Hierbij het devies: Waak-! Vertrouw-!. Rechts de andere zijde met het embleem met een Romeinse…

Titelpagina voor Pieter Goos, De…

Pieter Goos, 1668, prent, RP-P-1937-712

Centraal in een cartouche de titel van het boekwerk. Boven de cartouche de personificatie Geometrie, met rondom haar putti die met geometrische instrumenten zoals passers kaarten en globes afmeten. Onder de cartouche een zeeslag tussen enkele galjoenen.

Landschap met twee kinderen

Johannes Jelgerhuis, 1828, prent, RP-P-1935-637

Landschap met twee kinderen bij een steen. Een van hen heeft een opengeslagen boek voor zich, het andere wijst naar een allegorische vrouwenfiguur op een sokkel, die met speer en krans op een rijksappel zit. Op de achtergrond op een berg een prieel.

Vrouw loopt in de richting van een…

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacques Kuyper, 1806, prent, RP-P-1906-3955

Met tekengerei onder de arm loopt een vrouw over een pad in de richting van een kraal. Ze kijkt naar rechts. Langs haar is nog een in aanbouw zijnde hut te zien.