Titelpagina voor: Huwlykszangen ter…

Andries van Buysen (Sr.), naar Gerrit Rademaker, 1708, prent, RP-P-1878-A-727

Het huwelijkspaar staat voor een bordes met Venus, Amor, Juno en Minerva. Hercules verjaagt de boze gasten. Een engel blaast op een bazuin. Aan weerszijden van een grote trap staan twee vazen met de monogrammen van bruid en bruidegom. Boven de vazen zweven putti die de familiewapens van de twee…

Portaal met Apollo en Mercurius

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, 1596, prent, RP-P-BI-5185

Een rijk geornamenteerd portaal versierd met beelden. Links Apollo, rechts Mercurius. Op het timpaan leunen een man en een vrouw in antieke kledij. In het timpaan zijn de naam van De Bry, en zijn motto 'Nul sans soucy' verwerkt.

Penningkabinet met Mercurius en…

Andries van Buysen (Sr.), naar Nicolaas Verkolje, naar Christoffel Beudeker, 1717, prent, RP-P-BI-5329

In een penningkabinet leiden Juno en Mercurius de bezoekers rond. Mercurius laat twee bezoekers penningen zien. Juno leidt een jongetje rond. Drie putti sorteren penningen.

Mercurius en een nar

Andries van Buysen (Sr.), naar Bernard Picart, ca. 1700 - ca. 1720, prent, RP-P-BI-5331

Mercurius en een nar zweven in de wolken en maken de mensen op de aarde wakker. Mercurius slaat bekkens tegen elkaar en de naar zwaait met een belletje.

Salomo aan tafel met een geliefde

Andries van Buysen (Sr.), naar Antonina Houbraken, naar Arnold Houbraken, 1737, prent, RP-P-OB-31.487

Salomon zit in zijn paleis aan tafel met een vrouw uit zijn harem. Door de twee grote ramen zijn links soldaten te zien die met zwaarden gewapend Salomon opwachten voor zijn bed. Rechts een doorkijk naar een landschap met een herdersstel.

Titelpagina voor: Vervolg op…

Andries van Buysen (Sr.), naar Louis Fabritius Dubourg, 1727, prent, RP-P-1878-A-724

De personificatie van de geschiedschrijving, een gevleugelde vrouw schrijvend in een boek, zit op een trap omringd door putti en andere figuren. Beneden aan de trap speelt Vader Tijd met een groepje putti. Op de achtergrond valt een jonge man met een brandende toorts van een muur. De gebouwen achter…

Titelpagina voor: Merope,…

Andries van Buysen (Sr.), 1746, prent, RP-P-1937-193

Titelpagina met tekst en vignet: naast een groot bijenkorf staan twee weeskinderen en een arme, oude man. De bijen zijn driftig in de weer. Boven hen zweeft Apollo in zijn zonnewagen. Met een omlijsting uit bladranken versiert met het wapen van de stad Amsterdam.

Architecturale omlijsting met buste…

François van Bleyswijck, 1736, prent, RP-P-1904-1263

Architecturale omlijsting voor titel met buste van keizer Justinianus op sokkel geflankeerd door Minerva en personificatie van gerechtigheid. Twee bustes van Hadrianus en Augustus sieren de lijst die wordt bekroond met een wapen en een band met de tekst Constantia Triumphat.

Interieur van bibliotheek met…

François van Bleyswijck, 1681 - 1737, prent, RP-P-OB-4565

Een geleerde staat in een bibliotheek en wijst naar een personificatie van Geschiedenis (Historia) die aantekeningen maakt van alle gedenkwaardige gebeurtenissen, daarbij geholpen door Vader Tijd en onder het toeziend oog van Minerva en de waarheid. Het interieur is opgenomen door een architecturale…

Muze en putti zitten bij…

François van Bleyswijck, 1720, prent, RP-P-1964-3399

Een muze en putti zitten bij het grafmonument van dichter Arnold Moonen. Op een wolk ligt Faam, zij blaast op een bazuin. Het landschap op de achtergrond toont de berg Parnassus met de muzen en Pegasus.