Geleerde onder een boom

Gilliam van der Gouwen, naar A. Houbraken, 1719, prent, RP-P-OB-52.995

Een geleerde zit onder een boom, omringd door wetenschappelijke instrumenten. Rechts van hem zit een uil. Aan zijn voeten een banderol met een Latijnse spreuk.

Boekenkramen op een kade in Parijs

Oswald Heidbrinck, 1896, prent, RP-P-2015-26-903

Titelpagina voor: Les Salles…

Félix Hilaire Buhot, 1887, prent, RP-P-2015-26-1845

Twee mannen voor de ingang van een prentenkabinet.

Vrouw bekijkt een prent achter de…

Charles Courtry, 1886, prent, RP-P-2015-26-359

Achttiende-eeuwse voorstelling. Een vrouw zit achter een tafel van een prentmaker voor een raam. In de achtergrond een kamerscherm, uit de lucht daalt een allegorisch figuur met vleugels op een palmtak neer.

Vrouw bekijkt een doek op een ezel

Rodolphe Piguet, 1890, prent, RP-P-2015-26-361

Tegen de ezel geleund staat een portfolio met tekeningen of prenten en een doek met een stadsgezicht. Op de grond liggen materialen van een prentmaker. Geheel boven een silhouet van enkele gebouwen.

Man en een vrouw in gesprek met een…

Oswald Heidbrinck, 1896, prent, RP-P-2015-26-905

In de achtergrond een boekenkraam op een kade.

Vrouw haalt een prent uit een…

Henri Boutet, 1885, prent, RP-P-2015-26-158

Een vrouw op een bank in een huiselijk interieur haalt een prent uit een portfolio. Het gaat om een afdruk van Félix Bracquemond, Le Haut d'un battant de porte (1865). Boven genummerd: 2.

Auguste Delâtre achter zijn…

Auguste Delâtre, 1886, prent, RP-P-2015-26-196

Vanaf de drukpers van Delâtre dwarrelen prenten van bekende kunstenaars naar beneden. Rechtsboven een gezicht op Londen met de Thames en de Big Ben, rechtsonder een gezicht op Parijs, met de Moulin de la Galette.

Kerkinterieur met kerkgangers

Esaias Boursse (toegeschreven aan), naar Esaias Boursse, ca. 1651, prent, RP-P-BI-4221

In een kerk vindt een catechisatie plaats. De kerkgangers luisteren aandachtig naar de prediker Johannes Beeltsnyder. Twee vrouwen met kleine kinderen verlaten de kerk om de les niet te verstoren. Links zit een jongetje op een hoge houten afsluiting van de preekstoel.

Titelpagina

Jan Montyn, 1969, prent, RP-P-2010-221-828-3

Titelpagina met in geel 'Montyn' en daaronder in blauw 'Antipolis'.