Allegorie op Rome

Pieter Philippe, 1743, prent, RP-P-1982-1086

Figuren die de stad Rome symboliseren: op de voorgrond de riviergod Tiber en de wolf die Remus en Romulus zoogt, op een voetstuk een standbeeld van een Romeinse keizer met beeld van Victoria in de hand. Op de achtergrond een gezicht op Rome. Een engel (mogelijk Fama) blaast op een bazuin waaraan een…

Allegorie op Rome

Pieter Philippe, 1743, prent, RP-P-1938-1707

Figuren die de stad Rome symboliseren: op de voorgrond de riviergod Tiber en de wolf die Remus en Romulus zoogt, op een piëdestal een standbeeld van een Romeinse keizer. Op de achtergrond een gezicht op Rome. Een engel blaast op een bazuin waaraan een doek hangt met de titel in het Latijn.

Titelpagina voor: G. Maggi, De…

Pieter Philippe, 1664, prent, RP-P-1907-4762

Landschap met een vrouw die onder een bel zit waarop de titel "De tintinnabulis liber postumus". Met een hamer slaat ze tegen de bel. Op haar schoot een kleinere bel.

Arts op een slagveld en in een…

Pieter Philippe, naar Jacob Toorenvliet, 1660, prent, RP-P-1883-A-6941

Boven een cartouche met een slagveld en een arts die gewonden verzorgt voor een tent. Onder een cartouche met een ziekenzaal waar een arts de gewonden verpleegt. Daartussen de titel in het Latijn. Onderaan in een cartouche het impressum.

Titelpagina voor: P. Ciacconius, De…

Pieter Philippe, 1664, prent, RP-P-1907-4763

Een man schuift een draperie waarop de titel in het Latijn opzij. Op de voorgrond een putto die leunt op een kader waarop het impressum.

Architecturale nis met…

Pieter Philippe, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1658, prent, RP-P-1905-5831

Architecturale nis bekroond met het wapenschild van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waarop engelen, van wie twee een doek met de titel in het Nederlands vasthouden. In de nis Voorzichtigheid en Kracht, te midden van engelen. Onderaan een cartouche met een gezicht op Den Haag.

Allegorie op Rome

Pieter Philippe, 1685, prent, RP-P-1950-845-218

Figuren die de stad Rome symboliseren. Op de voorgrond de riviergod Tiber en de wolf die Remus en Romulus zoogt, op een voetstuk een standbeeld van een Romeinse keizer. Op de achtergrond een gezicht op Rome. Een engel blaast op een bazuin waaraan een doek hangt met de titel in het Latijn.