Titelpagina voor het jaarboek…

Johann Wilhelm Kaiser (I), 1840, prent, RP-P-1908-9643

Titelpagina voor het jaarboek Tesselschade, 1840. Op de afbeelding is een landschap te zien waarin een man knielt voor een dame op een paard. Naast de vrouw en de man zijn tevens andere figuren in het landschap afgebeeld.

Titelpagina voor de Almanak voor…

Johann Wilhelm Kaiser (I), 1838, prent, RP-P-1908-3749

Titelpagina voor de Almanak voor het Schoone en Goede, met een landschap met daarin een bokaal die gevuld is met bloemen en fruit.

Titelpagina voor de prospectus van…

Johann Wilhelm Kaiser (I), 1855 - 1862, prent, RP-P-1921-1291

Titelpagina voor de prospectus van de nieuwe uitgave van alle werken van Jacob Cats. Op de afbeelding staat Jacob Cats tegenover een grot waar twee stroken met tekst bij staan: wat komt van niet te trouwen, vrouwe rouwe rouwe rouwe. Onder de afbeelding de titel van het boek en daaronder een…

Moord op Bonifatius

Johann Wilhelm Kaiser (I), naar Reinier Craeyvanger, 1841, prent, RP-P-1982-990

Bonifatius trekt in 754 met een gevolg naar Friesland, om de Friezen te bekeren tot het christendom. Te Dokkum slaat hij een kamp op en belegt een grote bijeenkomt om de nieuw bekeerden gemeenschappelijk het sacrament van het heilig vormsel toe te dienen. Bonifatius en zijn gevolg worden overvallen…

Telegrafist

Johann Wilhelm Kaiser (I), naar Johannes Christiaan d'Arnaud Gerkens, 1852, prent, RP-P-1982-1455

Een man, een telegrafist, zit peinzend aan een bureau met een brief in zijn hand. Op het bureau staat een machine waarmee hij de brief gecodeerd verzendt. Door het raam in de achtergrond zijn een rijdende stoomtrein en optische telegraaf te zien.

Man zit knielend naast een vrouw

Johann Wilhelm Kaiser (I), 1839, prent, RP-P-1982-993

In een tuin knielt een man en kijkt omhoog naar de vrouw naast hem. Hij houdt haar hand vast. Achter hen komt een derde figuur aanlopen.

Ridder te paard voor kasteel

Johann Wilhelm Kaiser (I), 1842, prent, RP-P-1984-125

Een ridder te paard en zijn gevolg staan voor de poort van een kasteel. Zij kijken allen naar boven waar een man de dochter van de ridder naar beneden dreigt te duwen.