Mannelijke en vrouwelijke heiligen…

Jan Baptiste Collaert, naar Peter Paul Rubens, 1617, prent, RP-P-BI-6102B

Een nis waarvoor een witte doek met de titel van het boek. Aan weerszijden van de nis de heilige Paulus en Antonius in monnikspij. Boven op de nis links Elia (met een raaf die hem brood brengt), rechts Johannes de Doper met zijn lam. Midden onder de heilige Eugenia en Paula, zittend bij een…

Allegorie op de kerkelijke…

Jan Baptiste Collaert, naar Peter Paul Rubens, 1652, prent, RP-P-BI-6101

De katholieke kerk in de persoon van een zittende vrouw met crucifix en pauselijke tiara in de handen, zit op een sokkel waarop de titel van het boek. Boven haar hoofd de H. Geest als duif, naast haar een phoenix (?) op de wereldbol. Links een engeltje met toorts, rechts een met de ourobouros. Naast…

Maria omgeven door heiligen

Jan Baptiste Collaert, naar Peter Paul Rubens, 1619, prent, RP-P-OB-31.585

Bovenaan in het midden zit Maria op de wolken, de armen gevouwen voor de borst. Links en rechts van haar mannelijke en vrouwelijk heiligen en kerkelijke functionarissen die naar haar opkijken.

Allegorie op de kerkelijke…

Jan Baptiste Collaert, naar Peter Paul Rubens, 1622, prent, RP-P-BI-6100

De katholieke kerk in de persoon van een zittende vrouw met crucifix en pauselijke tiara in de handen, zit op een sokkel waarop de titel van het boek. Boven haar hoofd de Heilige Geest als duif, naast haar een phoenix (?) op de wereldbol. Links een engeltje met toorts, rechts een met de ourobouros.…

Titelpagina voor: H. Rosweyde,…

Jan Baptiste Collaert, naar Peter Paul Rubens, 1617, prent, RP-P-BI-6102A

Een nis waarvoor een witte doek. Aan weerszijden van de nis de heilige Paulus en Antonius in monnikspij. Boven op de nis links Elia (met een raaf die hem brood brengt), rechts Johannes de Doper met zijn lam. Midden onder de heilige Eugenia en Paula, zittend bij een cartouche met gevleugeld…

Maria omgeven door heiligen

Jan Baptiste Collaert, naar Peter Paul Rubens, 1649, prent, RP-P-OB-31.586

Bovenaan in het midden zit Maria op de wolken, de armen gevouwen voor de borst. Links en rechts van haar mannelijke en vrouwelijk heiligen en kerkelijke functionarissen die naar haar opkijken.