Oorlog en Vrede

Petrus Clouwet, naar Abraham van Diepenbeeck, 1654, prent, RP-P-BI-5941

In het midden van de prent een cartouche met een wapenschild en daaronder de titel van het werk. Naast de cartouche de godin Minerva (rechts) en de godin Pax (links). Boven de twee godinnen vliegen twee engeltjes die elk een medaillon dragen. Boven Pax hangt het medaillon van de Pax Augusta (een…

Allegorische titelpagina met de…

Cornelis Galle (I), naar Peter Paul Rubens, 1641, prent, RP-P-OB-6920

Titelpagina voor een farmaceutisch boek. Boven: Adam en Eva in het paradijs. In het midden de titel van het boek op een stenen tafel. Aan weerszijden twee beelden van Griekse medici: Pedanios Dioscurides en Andromachus. Onder een cartouche met een stadsgezicht op Brussel.

Allegorische titelpagina met…

Cornelis Galle (I), 1630, prent, RP-P-OB-6929

Twee engelen houden een doek met de titel van het boek. Erboven Maria met kind en de Heilige Geest in de gedaante van een duif omringd door heiligen. Aan weerszijden van het doek een mannelijke en een vrouwelijke Cisterciënzer heilige. Onder drie staande Cisterciënzers. De linke stapt met zijn voet…

Redding van de antieke…

Cornelis Galle (I), naar Peter Paul Rubens, in of voor 1645, prent, RP-P-OB-4304

Vader Tijd en de Dood stoten de vertegenwoordigers van de antieke culturen in een afgrond. De goden redden de antieke kunstschatten. Mercurius tilt een Romeins beeld uit een kuil, Hercules geeft een mand met oude munten door en Minerva helpt een man de mand in ontvangst te nemen. In het midden een…

Titelpagina voor: J. Tirinus,…

Cornelis Galle (I), naar Peter Paul Rubens, 1632, prent, RP-P-1963-237

Op een cartouche die versiert is met de evangelistensymbolen staat de titel van het boek. Aan weerszijden de apostelen Petrus en Paulus. Eronder Mozes en Aaron. In de hemel Maria en God, Christus en de Heilige Geest in de gedaante van een duif omgeven door engelen en bijbelse figuren.

Staande vrouw met scepter en kroon

Cornelis Galle (II), naar Erasmus Quellinus (II), 1654, prent, RP-P-OB-6919

Staande vrouw met kroon en scepter. In haar linker hand houdt ze een boekrol met de titel van het boek. Rechtsboven een vliegende engel met de hoed van een hoge priester. Op de grond zit een tweede engel op een lier te spelen. Titelpagina voor een boek met Latijnse gedichten over de familierelaties…

Apollo en Erato bij de bron van…

Cornelis Galle (I), naar Peter Paul Rubens, 1637, prent, RP-P-OB-6943

Apollo de god van de kunsten en de muze Erato naast de bron van dichterlijke inspiratie, de Hippocrene. Erato wijst op het wapen van paus Urbanus VIII met drie bijen. In de wieg voor haar ligt de antieke dichter Pindar als kind. Bijen voeden hem met honing.

Mozes en vijf scènes uit de…

Cornelis Galle (I) (mogelijk), naar Peter Paul Rubens, 1648, prent, RP-P-OB-6925

Mozes met de wetstafelen tronend op een piëdestal met de titel van het boek. Aan weerszijden en onder vijf cartouches met scènes uit de eerste vijf bijbelboeken van het Oude Testament, de Pentateuch.

De stad Dole overhandigt Filips IV…

Cornelis Galle (I), naar Erasmus Quellinus (II), naar Peter Paul Rubens, 1638, prent, RP-P-OB-6945

De personificatie van de stad Dole, een knielende vrouw met het stadswapen, overhandigt Filips IV een krans van korenaren. Filips IV ontvangt de krans, hij zit op een troon met een commandostaf in zijn hand. Achter de stad Dole staat een jong man die het herstel van de stad na de belegering…

Christus met Antiquitas en Novitas

Cornelis Galle (I), naar Erasmus Quellinus (II), 1680, prent, RP-P-1904-374

Christus tronend op een piëdestal. Hij wijst met zijn hand op een brandend IHS-symbool. Aan weerszijden van hem staan twee mannen: Antiquitas en Novitas. Beiden dragen boeken met bijbelverzen in hun handen. Op een cartouche de titel van het boek. Onderin het piëdestal zijn twee portretten verwerkt…