Vergeving van zonden

P. Langweer, 1662, prent, RP-P-1936-344

Een figuur in een pij heeft zijn ogen afgeschermd om de op papier geschreven zonden die links achter hem in een kraam hangen niet te hoeven zien. Hij wordt door een engel gelauwerd. De figuren rechts achter hem hebben gezondigd maar worden dankzij hun berouw en boetedoening door Christus vergeven.…

Vergeving van zonden

P. Langweer, 1662, prent, RP-P-1878-A-2169

Een figuur in een pij heeft zijn ogen afgeschermd om de op papier geschreven zonden die links achter hem in een kraam hangen niet te hoeven zien. Hij wordt door een engel gelauwerd. De figuren rechts achter hem hebben gezondigd maar worden dankzij hun berouw en boetedoening door Christus vergeven.…

Pelikaan die zijn jongen met eigen…

P. Langweer, 1661, prent, RP-P-1878-A-2168

Het symbool voor de lijdende Christus, de pelikaan die haar jongen voedt met haar eigen bloed, is omringd door een krans en wordt geflankeerd door personificaties van de liefde (links) en wetenschap (rechts). Boven de pelikaan staat binnen een cartouche de beeltenis van Christus die zich tijdens de…

Titelpagina voor: D. van Baardt,…

Hendrick Stuyfzandt, 1661, tekstblad, RP-P-OB-102.695

Titelpagina met Nederlandse tekst en een vignet.

Knielende mensen rondom zieke of…

anoniem, 1659, prent, RP-P-1935-1065

Drie figuren zitten knielend rondom een liggende zieke of gewonde man. Daarachter een trommelaar en soldaten met vlaggen en lansen.

Titelpagina voor: Raymund Minderer…

anoniem, 1659, prent, RP-P-2016-806

Recto titelpagina. Verso register.