Titelpagina voor: Exercitationes,…

Jan de Visscher, 1668, prent, RP-P-1880-A-4574

Titelpagina voor: Exercitationes, 1668. Met op de voorgrond Vader Tijd en Mercurius die samen teksten en beeldhouwwerken bekijken. Een vrouw met attributen van rechtvaardigheid (een weegschaal) en voorzichtigheid (een spiegel) komt achter het gordijn vandaan waar de titel op staat.

Titelpagina voor: Joannis Janssonii…

Jan de Visscher, naar Zacharias Webber (II), 1666, prent, RP-P-OB-61.885

Titelpagina voor de atlas 'Joannis Janssonii Atlas contractus', 1666. Op de voorgrond enkele figuren rond een wereldkaart, waaronder Jan Jansson, Jodocus Hondius en Gerard Mercator. Achter hen klassieke architectuur en een sculptuur van Atlas die het hemelgewelf op zijn schouders draagt. Voor een…

Gebeurtenissen uit het jaar 1651

Dirck de Bray (toegeschreven aan), 1652, prent, RP-P-1936-278

Titelprent voor de Hollantsche Mercurius van 1651. Vier stroken met in het klein de belangrijkste gebeurtenissen uit het jaar. Centraal de zittende Mercurius met wapenschild van Holland. Onder een afbeelding van de eerste grote vergadering in Den Haag over het Stadhouderschap.

Titelpagina voor: C.H. Gietermaker,…

Pieter Holsteyn (II), in of na 1697, prent, RP-P-OB-55.271

Buste naar rechts van Klaas Hendriksz Gietermaker in een ovaal met randschrift in het Nederlands. Links en rechts van het portret een vrouwfiguur met meet- en navigatie-instrumenten. Onderaan een cartouche met vijf figuren rond een tafel waarop een globe en boeken. Bovenaan de titel.

Titelpagina voor: C.H. Gietermaker,…

Pieter Holsteyn (II), 1697, prent, RP-P-OB-55.269

Buste naar links van Klaas Hendriksz Gietermaker in een ovaal met randschrift in het Nederlands. Links en rechts van het portret een vrouwfiguur met meet- en navigatie-instrumenten. Onderaan een cartouche met vijf figuren rond een tafel waarop een globe en boeken. Bovenaan de titel.

Titelpagina voor een Franse editie…

Jacob de Gheyn (II) (atelier van), 1608, prent, BI-B-FM-008-0

Titelpagina voor een Franse editie van Jacob de Gheyns Wapenhandelinghe van Roers Musquetten ende spiessen. Architecturale omlijsting waarop twee engeltjes aan weerszijden van het wapen van Maurits zitten, elk met een lauwerkrans in de handen. Aan weerszijden trofeeën van wapens en wapenrusting. In…

Titelpagina voor: Nederlands…

Jan Caspar Philips, 1741, prent, RP-P-OB-83.748

Titelpagina voor: Nederlands water-nood van den jaare MDCCXL en MDCCXLI. Een jacht zeilt over het overstroomd land en langs verdronken dorpen tijdens de watersnood na het doorbreken van de dijken, december 1740 - januari 1741. In allegorische omlijsting met de Faam en vier riviergoden.

Titelpagina voor de Europische…

weduwe Johannes Ratelband (I), 1730, prent, RP-P-OB-83.661

Titelpagina voor de Europische Mercurius, over het jaar 1730. De Gewapende Vrede trekt met dolk en olijftak ten strijde. In de lucht Mercurius met een pauselijke kroon.

Titelpagina voor de Europische…

Jan Ruyter (toegeschreven aan), 1736, prent, RP-P-OB-83.705

Titelpagina voor de Europische Mercurius, over het jaar 1736. De Vrede zittend bij een kanon, in de lucht de Faam, op de achtergrond een oorlogstafereel.

Titelpagina voor de Europische…

anoniem, 1729, prent, RP-P-OB-83.659

Titelpagina voor de Europische Mercurius, dl. XL over het jaar 1729. Mercurius tilt een gordijn op om te onthullen dat de Vrede verhult gaat achter donkere wolken.