Virgilius, Cicero en Seneca bij…

Jacobus Harrewijn, 1694, prent, RP-P-1904-510

Op een podium zit de personificatie van Grammatica, met aan zijn voeten jonge leerlingen. Op de achtergrond de schrijvers Virgilius, Cicero en Seneca, met elkaar in gesprek. Achter hen de titel.

Embleem met de weg naar het eeuwig…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2039

Titelpagina voor: Den Boeren / Oft…

anoniem, 1712, prent, BI-B-FM-070-1

Titelpagina voor: Den Boeren / Oft Schapers Almanach Voor 't Schrickel Jaer ins Heeren Jesu Christi, 1712. Met een voorstelling van een arts die een aderlating doet bij een zittende man.

Titelpagina van het pamflet: Den…

anoniem, 1599, prent, BI-B-FM-044-1

Titelprent van een pamflet getiteld: Den Spaenschen ende Arragoenschen spiegel. Inde welcke men mach claerlick ende waerachtich sien tot wat eynde ... het voornemen is ... van 't Spaensche Crijchsvolck, dat hem desen Winter heeft gehouden in den Westphaelschen Creyts. Spiegel van de Spaanse…

Titelpagina van het pamflet:…

anoniem, 1599, prent, BI-B-FM-043

Titelprent van een pamflet getiteld: Blaffert Tot opweckinge aller Princen van Europa, bysonder van hooch ende neder Duytschlandt, haer te versien teghens de Moortdadige Spaensche Regeeringhe. Een slapende man in een Duitsland wordt opgeroepen te ontwaken. Waarschuwing aan de Duitsers voor Spanje…

Allegorie op Horatius

anoniem, naar Gerard de Lairesse, 1684, prent, RP-P-H-H-1395

In het midden een portretbuste van de Romeinse dichter Horatius op een sokkel. De sculptuur wordt met een lauwerkrans gekroond door Faam, die op haar bazuin blaast. Rechts een allegorische figuur met schildersbenodigdheden in haar handen. Haar hoofddeksel is versierd met een lauwerkrans en een sfinx…

Putto overhandigt het Geloof een…

anoniem, naar Gerard de Lairesse, 1690 - 1697, prent, RP-P-OB-68.026

De personificatie van het Geloof zit bij een liefdesaltaar met een brandend hart. Een putto overhandigt haar een hart. In de verte staat het Lam Gods op een rots.

Portret van Willem V, prins van…

Govert Kitsen, naar Christoffel Meijer, 1802, prent, RP-P-OB-104.810

Portret van Willem V in een ovaal. Daar omheen drie allegorische figuren en een aantal objecten.

Ruiterportret van Willem III, prins…

anoniem, 1703, prent, RP-P-1910-58

Ruiterportret van Willem III met een hoed. In zijn rechterhand een commandostaf. Op de achtergrond een legerkamp en een vesting.

Putti rond een buste van Jacob…

Monogrammist AVLB, naar Cornelis Troost, 1747 - 1750, prent, RP-P-OB-68.182

Op een verhoging staat een buste van de kunstenaar en auteur Jacob Campo Weyerman. Voor de buste staat een putto, die met z'n ene hand naar de buste wijst en met z'n andere hand naar de treurende putto naast hem. Linksachter een putto met schildersbenodigdheden bij een ezel. Linksvoor liggen enkele…