Titelpagina voor Aurora, Den Haag…

Jan Baptist Tetar van Elven, naar Willem Benedictus Stoof, 1840 - 1878, prent, RP-P-1908-4309

Aurora met een ster boven het hoofd, zweeft vergezeld van vier putti als personificaties van de kunsten, boven een landschap met bomen en water. De titelpagina is gemaakt voor de Nederlandstalige literaire almanak Aurora, die tussen 1840 en 1878 verscheen.

Vier evangelisten rond een…

Abraham Dircksz Santvoort, 1665, prent, RP-P-1878-A-1540

In het midden een toegangspoort, aangezet met rustica. Linksboven zit Matteüs met een opengeslagen boek naast een engel. Rechts Marcus schrijvend aan een tafel met een gevleugelde leeuw. Linksonder zit Lucas aan een schrijftafel met naast hem een os en rechtsonder schrijft Johannes in een…

Dorante ontmoet Clarice en Lucrece

Abraham Dircksz Santvoort, 1663, prent, RP-P-OB-60.444

Dorante begroet Clarice en Lucrece bij een fontein in de Parijse Tuilerieën. Achter hem staat een man. Rechts wandelen twee figuren. Onder een cartouche met de titel.

Alfons VI geeft El Cid Jimena als…

Abraham Dircksz Santvoort, 1663, prent, RP-P-OB-60.449

El Cid en Jimena staan hand in hand voor de tronende Alfons VI. Verschillende hovelingen kijken toe. Boven theatergordijnen. Onder een cartouche met de titel.

Masinissa biedt Sophonisba de…

Abraham Dircksz Santvoort, 1663, prent, RP-P-OB-60.451

Links staat Masinissa met zijn soldaten. Hij biedt zijn vrouw Sophonisba, die tegenover hem staat, de gifbeker aan om zo te ontsnappen aan de Romeinse overheersing. Achter haar staan treurende dienaressen. Boven theatergordijnen en een cartouche met de titel.

Drie huwelijken

Abraham Dircksz Santvoort, 1666, prent, RP-P-1878-A-2372

In de troonzaal sluiten drie priesters gelijktijdig de huwelijken tussen Elpinice en Spitridate, tussen Cotys en Mandane en tussen Agésilas en Aglatide. Verschillende hovelingen kijken toe. Boven theatergordijnen en een cartouche met de titel.

Gladiator in gevecht met twee…

Abraham Dircksz Santvoort, 1666, prent, RP-P-1878-A-2353

Een gladiator strijdt tegen een leeuw en een beer. Het publiek kijkt vanaf de drukbezette tribune toe. In het midden de koninklijke loge.

Titelblad voor het verzamelde werk…

anoniem, ca. 1710 - ca. 1735, prent, RP-P-1919-1978

Faam en personificatie van Poëzie…

Thomas Doesburgh, naar Jan Wandelaar, 1714, prent, RP-P-OB-50.144

Faam en personificatie van Poëzie plaatsen lauwerkrans op buste van Homerus.

Titelpagina voor Nieuw Rome, van…

Hendrik Elandt, naar Jan Goeree, 1704, prent, RP-P-1908-3414

De vrouwelijke personificatie van de stad Rome zit met haar attributen op een ophoging. Naast haar staat de vrouwelijke personificatie van religie en een ander met een hond aan haar voeten. Boven haar hoofd een medaillon met het portret van paus Clemens XI en onder haar voet een portret van Petrus…