Arion spring overboord op een…

Gérard Jean Baptiste Scotin (II), naar François Chauveau, 1728, prent, RP-P-1982-1277

De zanger Arion speelt op zijn lier op het achterdek van een schip en springt aan het einde van zijn lied overboord. Links in zee de dolfijn op wiens rug Arion verder zal reizen naar Tainaron. Boven de voorstelling twee engelen met het wapenschild van de Dauphin. Aan de onderzijde een meerman en…

Personificaties van tijd, waarheid…

Johann Jakob Thurneysen (I), naar Thomas Blanchet, 1678, prent, RP-P-1909-6132

Titelpagina voor: Andreas de la…

Richard Collin, naar Erasmus Quellinus (I), 1672, prent, RP-P-BI-6128

In het midden een cartouche met de titel van het boek. Aan weerszijden de geleerden Anselmus van Canterbury en Thomas van Aquino. In de wolken rijdt een koningin met een koets. Boven de koets het allziend oog. Vier putti dragen spreukbanden met bijbelverzen. Onder de cartouche een wapen met zes…

Decoratieve omlijsting met vijftien…

anoniem, 1511, prent, RP-P-2015-26-845(R)

In het midden het drukkersvignet van Simon Vincent bestaande uit Petrus en Paulus die een zweetdoek vasthouden met een afbeelding van het hoofd van Christus met doornenkroon.