Kunsten presenteren boek aan…

anoniem, naar Gérard Scotin (I), naar Sébastien Leclerc (I), 1698, prent, RP-P-2016-771

Vier vrouwelijke personificaties van de kunsten met een kapiteel, een buste, een schilderspalet en meetinstrumenten presenteren een boek aan een vrouw met kroon en scepter rechts. Achter haar zit een vrouw met een lauwerkrans en hoorn des overvloeds. In de achtergrond de triomfboog op de Place de la…

Mercurius daalt neer op een man in…

anoniem, 1747, prent, RP-P-2015-26-937(R)

Een man zit achter een schrijftafel in een studeervertrek. Boven hem zweeft Mercurius met de caduceus met daaraan de titel van het tijdschrift. Op de voorgrond een globe en andere meetinstrumenten, in de achtergrond een gezicht op een haven met schepen.

Façade met personificaties van vijf…

anoniem, 1627, prent, RP-P-2016-2111

Een façade van een gebouw met aan de onderzijde een tablet met de boektitel. Rondom op voetstukken en in nissen vijf personificaties van bevolkingsgroepen: een Romein, een Brit, een Sax, een Deen en een Noorman met bijbehorende wapenschilden.

Titelpagina voor: The Tapestry…

John Pine, 1739, prent, RP-P-1987-34-A

Cartouche met titel, geflankeerd door twee gewapende mannen in een ornamentrand van speren, schilden, kanonnen en ander wapentuig. Bovenaan het wapen van de Engelse koningin Elizabeth I, met het devies: Dieu et mon droit. Onderaan het wapen van Charles Howard (opperbevelhebber van de Engelse vloot…

Mr. Punch naast een kijkkast

anoniem, naar John Tenniel, 1864, prent, RP-P-2015-26-630

Mr. Punch staat naast een kijkkast, een panfluit in zijn hand. Op de grond staat een trom, ernaast ligt een hond te slapen. Onder het publiek vinden zich vorsten en militairen.

Sint Sebastiaanskapel of Schotse…

Walraad Nieuwhoff, naar R. Schultze, 1832, prent, RP-P-1903-A-23354

De Sint Sebastiaanskapel of Schotse Kerk op de hoek van de Lombardstraat en de Meent in Rotterdam. Titelpagina voor een boek over de geschiedenis van de Schotse Kerk in Rotterdam.

Man en vrouw voor fontein

T. Williams, 1849, prent, RP-P-1982-1457

Een musicerende man zit naast een vrouw voor een fontein met putti in een landschap.

Mannen in bibliotheek en werkplaats…

anoniem, 1678, prent, RP-P-1982-1297

Diverse scènes rondom een cartouche met titel. Aan de bovenzijde wordt vis gerookt en iets aan het spit bereidt. Links midden staat een man in een werkplaats bij een oven, rechts midden zit een man in een bibliotheek. Aan de onderzijde rijdt een man op een insect.