Vrouw zit met tuingereedschap en…

Jan Luyken, 1686, prent, RP-P-OB-44.319

Een vrouw zit met tuingereedschap en een bloempot op schoot onder een boom. Haar hoofd is versierd met een krans van eikenblad. Op de voorgrond bestuderen putti een afbeelding van een rijk aangelegde tuin. In de verte ruiters en wandelaars in de natuur. Geheel bovenin een cartouche met de beeltenis…

Portretbuste van Willem Bilderdijk

Johannes Philippus Lange, 1845, prent, RP-P-1940-428

Portetbuste van Willem Bilderdijk, advocaat, dichter, taal- en geschiedkundige.

Portret van de schrijver en arts…

Jan Veenhuysen, naar de Wolf, 1664, prent, RP-P-OB-15.728

Portret van de schrijver en arts Ernestus Ras in een cartouche, met daaronder de titel en geheel onderaan een afbeelding van een dokter bij het ziekbed van een patient.

Koning David als psalmzanger

I. de Wolf, 1656, prent, RP-P-1878-A-1836

In het midden bespeelt koning David knielend een harp. Links vliegt een brandend hart, zoals vermeld in Apoc. 3 vers 19, en rechts een oog met de verwijzing Ps. 32 vers 8. Rechtsboven een ster met een kroon met de verwijzing Mat. 26 vers 2. Linksvoor zit een naakte edelman met een lap of gordel over…

Interieur van een rechtbank

J. Hermans, 1635, prent, RP-P-1964-3402

Vele mannelijke figuren in een interieur van een rechtbank. Aan weerszijden van de voorstelling twee zuilen met daarboven de titel en een portret van de schrijver naar rechts binnen een cartouche. Daarboven twee engelen met de attributen van de waarheid en de rechtvaardigheid: een spiegel,…

Vignet met zittende vrouw en…

anoniem, 1725, prent, RP-P-1950-845-77

Vignet op titelpagina met een zittende vrouw en Minerva met schild en uil aan weerszijden van een afbeelding van een veldslag. Daarboven een portretmedaillon van Constantijn de Grote geflankeerd door twee putti. In het midden het motto In hoc signo. Drukkersmerk van Hendrik Halma.

Koopmannen

anoniem, 1644, prent, RP-P-1907-4977

Een oosterse koopman met tulband en een westerse koopman met handelswaar voor een cartouche met titel. Daarboven een weegschaal vastgehouden door een hand uit de hemel.

Interieur van een rechtbank

J. Hermans, 1635, prent, RP-P-OB-55.374

Vele mannelijke figuren in een interieur van een rechtbank. Aan weerszijden van de voorstelling twee zuilen met daarboven de titel en een portret van de schrijver naar rechts binnen een cartouche. Daarboven twee engelen met de attributen van de waarheid en de rechtvaardigheid: een spiegel,…

Bijeenkomst van oudtestamentische…

Jan Luyken, naar Richard Brakenburg, 1680, prent, RP-P-OB-44.114

Mozes, Aäron, David en andere oudtestamentische figuren zijn bijeengekomen in een zaal en wijzen naar twee nissen op de achtergrond waarin de verkondiging aan de herders en de presentatie in de tempel zijn afgebeeld.

Geleerde maakt met een passer…

Jan Luyken, 1697, prent, RP-P-OB-44.582

Geleerde maakt met een passer afmetingen op een globe. Boven en onder deze centrale voorstelling vier afbeeldingen die betrekking hebben tot de studie van de natuur.