Vrouw met palmtak leert over het…

Jan Luyken, 1702, prent, RP-P-1896-A-19368-1995

Op de voorgrond een gezeten vrouw met palmtak en een kind. Beiden lezen. Een man links onderwijst hen in de Tien Geboden. Op de achtergrond rechts de tempel van Salomo. Boven de voorstelling de titel van het boekwerk. Onder de voorstelling drie kleine medaillons met afbeeldingen uit het Oude…

Titelpagina voor 'De Durgerdamsche…

Pieter Willem Marinus Trap, 1849, prent, RP-P-OB-88.977

Titelpagina voor 'De Durgerdamsche Visschers', van J.J.L. ten Kate, 1849. Een gedicht over Klaas Bording en zijn twee zoons uit Durgerdam die tussen 13-27 januari 1849 veertien dagen op een ijsschots op de Zuiderzee dreven. De vader met zijn zoons op hun ijsslede op een ijsschots.