Titelpagina voor Michel Adriaan,…

Elisabeth Barbara Schmetterling, naar Haatje Pieters Oosterhuis, 1827, prent, RP-P-OB-67.402

Titelpagina voor Michel Adriaan, Gravin Henriette of De Groote Wereld, 1827, met een portret van Cornelia die een boek leest.

Titelpagina voor Historiesch…

Willem Kok, 1792, prent, RP-P-1878-A-2160

Titelpagina voor 'Historiesch schouwtooneel van 's waerelds lotgevallen in het jaar 1792', met onder de titel een allegorische afbeelding. In het midden van de afbeelding een stuk steen waar '1792' op staat. Voor de steen vliegt een engeltje met een zeis en rechts liggen de hoorn des overvloeds, een…

Titelpagina voor: J. Vosmaer,…

Jacob Ernst Marcus, naar Gerrit Jan Michaëlis, 1826, prent, RP-P-OB-22.726

De personificatie van Waakzaamheid en Waarheid, zittend bij een zuil. Op haar uitgestrekte arm een haan en in haar andere hand een staf waar een slang omheen kronkelt. Op de grond een spiegel, een masker en een doorntak.

Mozes met de Torah en Jozef met…

Jan Luyken, 1702, prent, RP-P-OB-45.010

Links Mozes met in zijn handen een wetrol van de Torah. Naast hem de Tafelen der Wet. Rechts Jozef met in zijn handen een korenmaat en drie korenaren. Naast Jozef een schild met een voorstelling van zijn dromen. Tussen Mozes en Jozef de titel van het boekwerk. Rondom de hoofdvoorstelling vier scènes…

Titelpagina voor: A. Loosjes, Het…

Jacob Ernst Marcus, naar Gerrit Jan Michaëlis, 1825, prent, RP-P-OB-22.724

Een afgebroken zuil in een landschap, waarop twee in elkaar geslagen handen omringd door een slang die in zijn eigen staart bijt (serpent Ouroboros) als symbool van de eeuwigheid. Daaromheen een bijenkorf, een sleutelbos, een spinrok, een opengeslagen bijbel, een lelietak, bladmuziek en een…

Vrouw met palmtak leert over het…

Jan Luyken, 1702, prent, RP-P-1896-A-19368-1995

Op de voorgrond een gezeten vrouw met palmtak en een kind. Beiden lezen. Een man links onderwijst hen in de Tien Geboden. Op de achtergrond rechts de tempel van Salomo. Boven de voorstelling de titel van het boekwerk. Onder de voorstelling drie kleine medaillons met afbeeldingen uit het Oude…

Titelpagina voor: J. Glatz,…

Jacob Ernst Marcus, 1828, prent, RP-P-OB-22.725

Een zwevend naakt kind boven de aardbol met opgheheven vinger, bij een cirkel van sterren. Achter het kind een engel met gevouwen handen tussen het wolkendek.

Titelpagina voor de Hollandsche…

Romeyn de Hooghe, 1671, prent, RP-P-OB-79.265

Titelpagina voor de Hollandsche Mercurius over het jaar 1670. Prins Willem III staande op een verhoging, op de voorgrond riviergoden, links een soldaat als de personificatie van de oorlog met Frankrijk. In de wolken Mercurius.

Titelpagina voor de Hollandsche…

Romeyn de Hooghe (toegeschreven aan), 1689, prent, RP-P-OB-79.331

Titelpagina voor de Hollandsche Mercurius over het jaar 1688. Onderaan zeegoden, windkopjes en storm op zee, boven knielt een vrouwelijke personificatie (Engeland?) voor Willem III. Waarschijnlijk een verbeelding van de tocht van Willem III naar Engeland in november 1688.

Titelpagina voor de Hollandsche…

anoniem, 1678, prent, RP-P-OB-82.464

Titelpagina voor de Hollandsche Mercurius van 1677. De Hollandse Maagd zit op haar troon, op de voorgrond giet een furie met fakkel brandende olie op de grond, rechts zit Vader Tijd geboeid. Op de achtergrond het huwelijk van Willem III met Maria Stuart op 4 november 1677 te Londen.