Busteportret van Willem Bilderdijk

Is. Jouvenel, naar van den Eynde, 1828, prent, RP-P-1911-3064

Titelpagina met de titel, dichtregel van Ovidius en een busteportret van Willem Bilderdijk. Het portret is gevat in een medaillon.

Lier

Is. Jouvenel, 1827, prent, RP-P-1906-3650

Salomon en Theophrastus

Cornelis van Caukercken, naar Abraham van Diepenbeeck, 1663, prent, RP-P-BI-5676

Achter een stenen muur is de stad Gent te zien. Op en voor de muur staan potten met verschillende exotische planten. Aan weerszijden van een doek met de titel van het boek staan koning Salomon en de geleerde Theophrastus. Boven het doek de Gentse stedenmaagd met een leeuw. Salomon en Theophrastus…

Altaar met allegorische figuren

Barend van Someren, 1629, prent, RP-P-1878-A-1851

Altaar met links Rechtvaardigheid en rechts Geloof. Bovenaan twee leeuwen als schilddragers van een gekroond wapen. Onderaan nog twee leeuwen die elk een wapenschild vasthouden. In het midden de titel van het boek en het impressum.