Vrouw wordt in de hemel opgenomen

Johannes Drappentier (voor 1669-na 1713), naar Benjamin Pratt, in of na 1695, prent, RP-P-1878-A-1885

Een vrouw wordt ten hemel opgenomen nadat ze het wereldse gezag verworpen heeft. In de hemel zit het koor der engelen haar met een lauwerkrans te verwelkomen. De vrouw staat op de aarde en steekt haar armen omhoog. Een spreukband met de worden: Transported with Thy exellence, verbindt haar met de…