Kruisiging van Christus en…

François van Bleyswijck, 1740, prent, RP-P-OB-4564

De Kruisiging van Christus is het onderwerp van een allegorie met deugden, een vrouwelijke personificatie van geloof, hoop en liefde zit naast de waarheid. Een leeuw bewaakt het boek met zeven zegels dat wordt genoemd in Openbaring vers 5 en vermorzelt Satan onder zijn poot. Een Joodse hogepriester…

Matteüs de evangelist

N. van Til, 1686, prent, RP-P-1889-A-14479

De evangelist Matteüs schrijft zijn evangelie aan een tafel. De engel geeft aanwijzingen. Door het venster is de kruisiging van Christus te zien.

Matteüs de evangelist

N. van Til, 1686, prent, RP-P-1937-250

De evangelist Matteüs schrijft zijn evangelie aan een tafel. De engel geeft aanwijzingen. Door het venster is de kruisiging van Christus te zien.

Matteüs de evangelist

N. van Til, 1686, prent, RP-P-OB-66.718

De evangelist Matteüs schrijft zijn evangelie aan een tafel. De engel geeft aanwijzingen. Door het venster is de kruisiging van Christus te zien.

Titelpagina van Willem Bilderdijks…

Elisabeth Barbara Schmetterling, naar Willem Bilderdijk, 1827, prent, RP-P-OB-67.404

Titelpagina van "Nieuwe Oprakeling" van Willem Bilderdijk, 1827. Met onder de titel een putto bij een berg smeulende as.

Twee figuren vallen op het ijs…

Philippus Velijn, 1828, prent, RP-P-1907-1871

Twee figuren vallen op het ijs tijdens het schaatsen. Op het ijs liggen een paar klompen, een hoed en een tasje. Achter het gevallen paar nog twee paren op het ijs, met de vrouwen zittend op stoelen.

Silhouetportret van baron Carel van…

Antoni Zürcher, 1793, prent, RP-P-1910-1871

Een silhouetportret van baron Carel van Boetzelaer, die als generaal-majoor Willemstad had weten te behouden tijdens het beleg door de Fransen in 1793.

Zittende vrouw bekijkt zichzelf in…

Jan Luyken, 1696, prent, RP-P-OB-44.571

Een zittende vrouw bekijkt zichzelf in een spiegel. Naast haar bestudeert een man de ingewanden van een overleden figuur. Hierachter wordt een vrouw beschenen door bundels hemellicht.

Scènes uit Zacharia 14

Jan Goeree, 1716, prent, RP-P-OB-52.861

Vijf voorstellingen met een scènes uit het bijbelboek Zacharia 14. Boven links een medaillon met de verovering en verwoesting van Jeruzalem (Zach. 14: 1-4). Boven rechts een medaillon met de splitsing van de Olijfberg (Zach. 14: 4-5). In het midden bovenaan een vierhoekig kader met de komst van God…

Koopman aan schrijftafel

Reinier van Persijn, 1652, prent, RP-P-1884-A-7937

Vertrek met een koopman, zittend achter een schrijftafel. Hij wordt omringd door kooplieden uit allerlei landen. Linksonder twee putti die het wapenschild van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden vasthouden.