22 resultaten gevonden


Broer Jansz Willem Jacobsz. Delff (Amsterdam), 1630, prent, RP-P-1882-A-6039(R)

Cartouche met titel en allegorische figuren. Vader Tijd en Geschiedenis staand aan weerszijden, boven globe en twee kleine engelen met bazuinen, onder op basement twee kleine engelen met opengeslagen boeken. Vier schilden met fantasiedieren verwijzen naar koninkrijken: Babilonia, Persia, Grecia en…

François van Bleyswijck, 1720, prent, RP-P-1964-3399

Een muze en putti zitten bij het grafmonument van dichter Arnold Moonen. Op een wolk ligt Faam, zij blaast op een bazuin. Het landschap op de achtergrond toont de berg Parnassus met de muzen en Pegasus.

Andries Voorstad Jan Luyken (I) , Jan Claesz ten Hoorn, 1697, prent, RP-P-OB-44.594

De personificatie van de Scheepvaart schuift een gordijn opzij om een scheepswerf in volle werking te tonen. De Scheepvaart is gekroond met een scheepskroon en draagt een model van een schip in haar armen. Aan haar voeten ligt een riviergod. Op een afzonderlijk omlijnd gedeelte hieronder is het van…

Hendrik van Kroonevelt Joseph Mulder, 1698, prent, RP-P-1938-211

Hercules, met een knots in zijn hand, wordt gekroond door de gevleugelde Victoria. Op de grond zitten de personificaties van sculptuur, schilderkunst en architectuur bijeen. Putti spelen met de meetinstrumenten van Architectuur. Op de achtergrond een piramide, klassieke gebouwen en een palmboom.

Adriaan Beman Jan van Vianen, 1705, prent, RP-P-OB-15.662

Allegorische voorstelling op het gerechtelijk proces.

Uitgeverij Bébert, K. Schippers Jan Schoonhoven, 1984, kist, RP-P-2010-99

Lichtgrijze, houten kist met een donker grijs uitschuifbaar gedeelte met daarin een omslagblad met daarin een titelblad, bladen met tekst en prenten en een colofon.

Jan de Groot Pz. Robbert Muys, 1767, prent, RP-P-1906-1055

Drie treurende putti bij een grafmonument. Links de Dood in de gedaante van een skelet met een zeis. Middenboven in de sierlijke omlijsting een gevleugelde zandloper als symbool voor het vlieden van de tijd.

Frederik Ottens, Adriaan Beman Balthasar Bernards, 1728, prent, RP-P-BI-1107

Een vrouw staat op en verhoging en houdt een toespraak, wellicht stelt zij de personificatie van de tragedie voor. Om haar heen zijn personages uit Seneca's tragedies verzameld. Op de achtergrond brandt een stad. Boven de scène hangt een portretmedaillon van de schrijver en aan weerszijden hangen 10…

Reinier Boitet Frederik Ottens, 1726, prent, RP-P-1964-3367

Minerva en personificaties van de kunsten staan voor een vrouw met passer in haar hand die troont op een sokkel met daarop de titel van het boek. In de hemel de goden op een wolk met prominent in het midden Apollo die op de lier speelt.

Andries van Buysen (Sr.) , Frederik Ottens, Gerard onder de Linden, 1727, prent, RP-P-1878-A-724

De personificatie van de geschiedschrijving, een gevleugelde vrouw schrijvend in een boek, zit op een trap omringd door putti en andere figuren. Beneden aan de trap speelt Vader Tijd met een groepje putti. Op de achtergrond valt een jonge man met een brandende toorts van een muur. De gebouwen achter…