Titelpaginavoor Chronica Carionis…

Isaeck van Aelst, naar David Vinckboons (I), 1629, prent, RP-P-1878-A-458

Een plaquette in een architecturale omlijsting vermeldt de titel van het boek. Op de plaquette staat een portretbuste van P. Melanchthon. Aan weerszijden staan de allegorische figuren Historia en Memoria op stenen sokkels. Op de sokkels medaillons met de portretten van Julius Caesar en keizer Karel…

Titelpagina voor: Baudartius,…

Jan Jansz (werkzaam 1597-1629), 1624, prent, RP-P-1938-1993(V)

Titelpagina voor: Gedagtenis voor…

Izaak Jansz. de Wit, naar W.C.P. van Riemsdijk, 1783, prent, RP-P-OB-85.267

Titelprent met een allegorische voorstelling van een monument met het jaartal 1783, met drie borstbeelden en bijbehorende familiewapens van Haersolte, Umbgrove en Gaymans. Links de Vrijheid, rechts offert een vrouw op een altaar. Voor de zuil een leeuw met een document waarop: Arnhems olde Rechten.…

Gedenkschrift van de feesten in Mei…

Dirk Anthonie Thieme, 1874, titelpagina, BI-B-FM-125-0

Titel op de voorzijde van het boek getiteld: Gedenkschrift van de feesten in Mei 1874 ter gelegenheid van het 25 jarig jubilé der inhuldiging van Z.M. Koning Willem III. Typografische titel binnen ornamentele kader.

Vrouwelijke heilige met lantaren en…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, 1837, prent, RP-P-1912-548

Titelpagina voor: Sam. Marolois,…

Hendrick Hondius (I), 1616, prent, RP-P-OB-55.248

Titelpagina met in het midden een cartouche met het impressum, geflankeerd door twee vrouwfiguren. Links een vrouw met de hoorn des overvloeds op haar schouder en aan haar voeten verschillende meetinstrumenten. Rechts een vrouw met helm, palmtak en een lauwerkrans.

Silhouetportret van Gerrit Jan van…

Noach van der Meer (II), 1792, prent, RP-P-1905-4469

Silhouetportret van Gerrit Jan van Wij, arts en chirurg, en profil naar links.

Wapen van Gelderland

anoniem, 1726, prent, RP-P-1935-1064

Gekroond wapenschild met wapen van Gelderland met twee leeuwen. In ornamentele omlijsting.

Hercules en Minerva staand aan…

Willem Jacobsz. Delff, 1615, prent, RP-P-1886-A-10028

Cartouche met titel, geflankeerd door Hercules met hemelglobe en Minerva. Boven wapenschilden, globe en bazuinen.