Titelblad met het wapen met het…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1639, prent, RP-P-1878-A-2575

Altaar met cartouche met de titel. Bovenop een wapen met het koggeschip van Amsterdam. Gegraveerd titelblad voor het boekje met de serie van 16 voorstellingen van Het Mirakel van Amsterdam, naar de gebeurtenissen op 15 maart 1345.

Titelpagina voor: Den Boeren / Oft…

anoniem, 1712, prent, BI-B-FM-070-1

Titelpagina voor: Den Boeren / Oft Schapers Almanach Voor 't Schrickel Jaer ins Heeren Jesu Christi, 1712. Met een voorstelling van een arts die een aderlating doet bij een zittende man.

Neptunus en de Venetiaanse…

Jacob Peeters, 1690, prent, RP-P-OB-24.503

De Venetiaanse stedenmaagd en Neptunus (als de beschermer van Venetië) varen triomferend in de wagen die wordt getrokken door zeepaarden. In de marge een vijfregelig onderschrift met de titel in het Frans.

Overwinning van het koninkrijk van…

Jacob Neefs, naar David Herregouts, 1649, prent, RP-P-OB-23.924

Christus troont als koning in de hemel en uit de wond in zijn zij stroomt bloed in een kelk, die door een engel en de gepersonifieerde Kerk wordt vastgehouden. De kelk met het bloed van Christus stroomt over en staat op een rijksappel. Onder de rijksappel wordt het kwaad, een geketende man en vrouw…

Hertog met personificatie van een…

Pieter de Jode (II), naar Erasmus Quellinus (I), 1648, prent, RP-P-OB-7832

Een hertog op een troon. Op het baldakijn boven de troon staan diverse symbolen. De hertog wordt geflankeerd door een standbeeld van Gerechtigheid (Justitia) en van Voorzichtigheid (Prudentia). Met zijn rechterhand overhandigt hij een papier (met titel) aan een vrouwelijke personificatie van een…

Koning David, spelend op harp

Pieter de Jode (II), naar Erasmus Quellinus (I), 1643, prent, RP-P-OB-7834

Koning David, spelend op een harp. Hij zit geknield voor een gordijn (met de titel). Daarachter staat de hogepriester met een wierookvat bij de tabernakel. Op een balk zitten twee engelen bij wapenschilden, één met een olijftak en één met een staf. Linksboven diverse engelen in de wolken. Rechts op…

Titelpagina met allegorische…

Pieter de Jode (II), naar Abraham van Diepenbeeck, 1639, prent, RP-P-OB-7836

Kader op een piëdestal met de titel in het Latijn, geflankeerd door twee engelen. Achter het kader staat een vrouwelijke personificatie wiens kroon getooid is met veren. In haar rechterhand houdt ze een olijftak en in haar linkerhand een bloementak. Daarboven een bekroond cartouche met een…

Ornamenteel cartouche

Cornelis Meyssens, naar Joannes Meyssens, 1650 - 1670, prent, RP-P-1964-3379

Ornamenteel cartouche met de tweekoppige adelaar, vrouwfiguren, zwaard, scepter en kroon als symbolen van de Habsburgse monarchie.

Titelpagina met paus Innocentius X

Pieter de Jode (II), naar Antoine Sallaert, 1645, prent, RP-P-1911-5429

Allegorische voorstelling met in het midden paus Innocentius X onder een baldakijn. Voor hem knielt een huilende, vrouwelijke personificatie met een hartvormig wapenschild in haar handen. Achter haar een hond met een fakkel, spelend met een rijksappel. Rondom hen staan en zitten toekijkende…

Mozes ontvangt de wetstafelen en…

Cornelis Galle (I), naar Nicolaas van der Horst, 1627, prent, RP-P-OB-5964

Titelpagina in twee delen: boven een voorstelling met Mozes die de wetstafelen van God ontvangt en ze vervolgens aan het volk toont. Onder de titel van het boek in een ronde cartouche versiert met twee putti en vruchtenguirlande.