Titelpagina voor de Hollandsche…

Romeyn de Hooghe (toegeschreven aan), 1676, prent, RP-P-OB-79.307

Ttitelpagina voor de Hollandsche Mercurius over het jaar 1675. Mercurius en Vrede in de wolken boven Oorlog en Medusa. Hieronder 6 kleine scènes van zeeslagen en gevechten, met plaatsnamen.

Titelpagina voor de Hollandsche…

Romeyn de Hooghe (toegeschreven aan), 1689, prent, RP-P-OB-79.331

Titelpagina voor de Hollandsche Mercurius over het jaar 1688. Onderaan zeegoden, windkopjes en storm op zee, boven knielt een vrouwelijke personificatie (Engeland?) voor Willem III. Waarschijnlijk een verbeelding van de tocht van Willem III naar Engeland in november 1688.

Titelblad van het album van de…

anoniem, 1787, titelpagina, RP-T-00-489-0

Handgeschreven titelblad van het album met veertien ingeplakte gekleurde tekeningen van de uniformen van schutters van het patriotse Genootschap tot Nut der Schutterij te Amsterdam in het jaar 1787.

Titelpagina voor: Snerpende…

Johannes le Francq van Berkhey, 1787, tekstblad, RP-P-OB-85.935A

Titelpagina uit: Snerpende Hekelroede van een echten Vrank en Vryen Batavier, van Johannes le Francq van Berkhey in 1787. Titelpagina met twaalf bladzijden tekst met de verklaring van de titelprent.

Inhoudsopgave van het album van de…

anoniem, 1787, titelpagina, RP-T-00-489-00

Handgeschreven inhoudsopgave van het album met veertien ingeplakte gekleurde tekeningen van de uniformen van schutters van het patriotse Genootschap tot Nut der Schutterij te Amsterdam in het jaar 1787.

Cartouche met kwabornament omhoog…

Michiel Mosijn, naar Gerbrand van den Eeckhout, 1640 - 1655, prent, RP-P-1883-A-7430

Cartouche met kwabornament, omhoog gehouden door twee mannen, beeldhouwersattributen aan hun voeten. Tekst in het midden.

Titelpagina uit: D.T, Huët,…

Isaak Tirion, 1753, titelpagina, BI-B-FM-092-2

Titelpagina afkomstig uit: D.T, Huët, Inhuldiging van zijne doorluchtige hoogheid Willem Karel Hendrik Friso ... als erf-heer van Vlissingen, op den Vden junij MDCCLI, Tekst in rood en zwart met onderaan een vignet. Illustratie in het boek over de inhuldiging van Willem IV als erfheer van Vlissingen…

Titelblad met het wapen met het…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1639, prent, RP-P-1878-A-2575

Altaar met cartouche met de titel. Bovenop een wapen met het koggeschip van Amsterdam. Gegraveerd titelblad voor het boekje met de serie van 16 voorstellingen van Het Mirakel van Amsterdam, naar de gebeurtenissen op 15 maart 1345.

Wapenschild van Lucas van…

Michiel le Blon, ca. 1627, prent, RP-P-1880-A-4448

Tegenzijdige kopie van wapenschild. Titelpagina uit tweede serie wapenschilden met lege velden.

Titelpagina van: Jan Weetal, Den…

anoniem, naar Jan Goeree, 1748, titelpagina, BI-B-FM-091-1

Titelpagina van het boekje: Den bedroefden pachter bedrogen krajer, en ongelukkigen deurwaarder. borger blyspel , door Jan Weetal, 1748. Titel met allegorisch vignet van een helm waarin een uil zit, geflankeerd door twee konijnen, links een putto met een varkensblaas met erwten, onderaan de motto:…