22 resultaten gevonden


Staten van Holland en West-Friesland Carel Allard, 1707 - 1708, titelpagina, RP-P-OB-83.133-59

Titelpagina voor: De Standvastige Monarchye des Doods, ca. 1707-1708, een reeks van 8 oude platen met verzen aangepast voor gebruik als spotprenten op de Fransen in de context van de Spaanse Successieoorlog. Onderdeel van het prentwerk uitgegeven onder de verzameltitel 't Lust-Hof van Momus met de…

Staten van Holland en West-Friesland Jan Punt, 1751, titelpagina, RP-P-OB-68.270

Franstalige titelpagina van de serie prenten gegraveerd door Jan Punt naar de schilderingen van Peter Paul Rubens in de Kerk van de Jezuïeten te Antwerpen.

Jan Caspar Philips, 1760, prent, RP-P-1964-3414

Bergachtig landschap met de personificaties van Vrijheid en Goed Bestuur. Op een ruïne achter hen de titel in het Nederlands. Links de gevleugelde leeuw van de H. Marcus, het symbool van Venetië. Op de voorgrond twee putti met de rijkdommen van het gebied.

Staten van Holland en West-Friesland Carel Allard, 1689, prent, BI-B-FM-062-2

Typografische titelpagina voor: L. Smids, Oranjes overtogt naar Engeland : of beschryvinge van Romein de Hooges printen, 1689.

Gerard de Lairesse, 1670, prent, RP-P-OB-46.720

De Tijd (Chronos, gevleugelde zandloper) wil met een stok uithalen om een antiek beeld stuk te slaan. Hij wordt hierin tegengehouden door de Voorzichtigheid (Prudentia, slang met spiegel) die zijn arm heeft vastgepakt. Links ligt een reeds vernield beeld op de grond.

Nicolaes Visscher (I), Nicolaes Visscher Gerard de Lairesse (I), 1670, prent, RP-P-OB-46.725

Het gebeeldhouwde borstbeeld van tekenaar en prentmaker Jan de Bisschop staat op een antieke sarcofaag, hierboven vliegt de bazuin blazende Faam met het eeuwigheidssymbool (een slang die zich in eigen staart bijt). Links van het borstbeeld zit de personificatie van geschiedenis (Historia) met een…

Pieter Schenk (I), 1709 - 1710, titelpagina, RP-P-OB-83.039-1

Titelpagina gedrukt in zwart en rood in: Schouwburg van den oorlog (editie van 1709), het prentwerk met de gebundelde reeks van 18 platen over de Spaanse Successieoorlog.

Staten van Holland en West-Friesland Jan Punt, 1751, titelpagina, RP-P-OB-66.399

Nederlandstalige titelpagina van de serie prenten gegraveerd door Jan Punt naar de schilderingen van Peter Paul Rubens in de Kerk van de Jezuïeten te Antwerpen.

Johannes van Ravesteyn, Staten van Holland en West-Friesland anoniem, 1669, prent, RP-P-OB-60.441A

Elia zit bij een beek onder een boom. Hij steekt zijn arm uit in de richting van twee raven, waarvan één brood in zijn snavel houdt. Onder hem een spreukband met de Latijnse vertaling van 'afwachtend'. Verso een toelichting op het verleende privilege.

Pieter de Swart, François Changuion Jan Punt, 1752, prent, BI-87

Tekstbladen bij en de platen van het praalbed van prins Willem IV, 1751. Zes dubbelgevouwen bladen met op acht ongenummerde bladzijden de begeleidende teksten bij de vier platen van het praalbed waarop de op 22 oktober overleden prins Willem IV gedurende de maanden november en december van het jaar…