Titelpagina voor Index Batavicus,…

Hillebrand van der Aa, naar Willem van Mieris, 1701, prent, RP-P-1935-222

De Hollandse maagd zit op de Hollandse leeuw met een kat op haar schoot. Twee vaandels met leeuw en kat. Links op de achtergrond een boekenkast met daarop de wapens van de Zeven Provinciën, rechts uitzicht op een landschap met twee dorpen aan zee.

Titelpagina voor: Relation du…

weduwe Jacob van Meurs, 1681, prent, RP-P-1937-497

Schip op stormachtige zee

Dirck Bosboom (mogelijk), naar Dirck Bosboom, 1681, prent, RP-P-1937-498

Mannelijke en vrouwelijke heiligen…

Jan Baptiste Collaert, naar Peter Paul Rubens, 1617, prent, RP-P-BI-6102B

Een nis waarvoor een witte doek met de titel van het boek. Aan weerszijden van de nis de heilige Paulus en Antonius in monnikspij. Boven op de nis links Elia (met een raaf die hem brood brengt), rechts Johannes de Doper met zijn lam. Midden onder de heilige Eugenia en Paula, zittend bij een…

Allegorie op de kerkelijke…

Jan Baptiste Collaert, naar Peter Paul Rubens, 1652, prent, RP-P-BI-6101

De katholieke kerk in de persoon van een zittende vrouw met crucifix en pauselijke tiara in de handen, zit op een sokkel waarop de titel van het boek. Boven haar hoofd de H. Geest als duif, naast haar een phoenix (?) op de wereldbol. Links een engeltje met toorts, rechts een met de ourobouros. Naast…

Minerva troont tussen de Kunsten

Richard Collin, naar Joachim von Sandrart, 1676, prent, RP-P-BI-6139

Minerva zit op haar troon in de Olymp. Links van haar staat de Poëzie met een zwaan, rechts komt Mercurius met palmtakken naar Minerva toe gelopen. Op de trappen van Minerva's troon zitten de Schilderkunst, de Beeldhouwkunst en de Architectuur te werken.

Justitia zittend op haar troon

Willem de Broen, naar anoniem, ca. 1712 - ca. 1715, prent, RP-P-1908-2118

Justitia zit met verbonden ogen op haar troon, weegschaal en zwaard in haar hand. Aan weerszijden van haar staat een vrouw met een mand met vruchten en een soldaat met een leeuw.

Maria omgeven door heiligen

Jan Baptiste Collaert, naar Peter Paul Rubens, 1619, prent, RP-P-OB-31.585

Bovenaan in het midden zit Maria op de wolken, de armen gevouwen voor de borst. Links en rechts van haar mannelijke en vrouwelijk heiligen en kerkelijke functionarissen die naar haar opkijken.

Theologia in architecturale…

Jan Collaert (II), naar Peter Paul Rubens, 1617, prent, RP-P-BI-6098

Theologia met in elke hand een brandende toorts, staat als standbeeld op een hoge sokkel in een architecturale omlijsting. Boven haar hoofd de Heilige Geest als duif. Links het Oude Testament als herme, een wapen ophoudend met pentagram en de namen van de eerste vijf bijbelboeken. Rechts het Nieuwe…