Bladzijde uit het huwelijksdicht…

Pieter van den Berge (toegeschreven aan), 1725, prent, RP-P-1935-466

Dubbelblad uit het huwelijksdicht voor Fredrik Stegman en Maria Leydack met een prent met een allegorie op het huwelijk. Een stel staat voor een reukaltaar. Naast hun Geloof, Hoop en Liefde. Het geheel is omlijst met bladranken, bomen, rook, putti en harten. Op de andere bladzijde een gedicht op de…

Arcadisch landschap met herder bij…

J.M. Bregmagher, naar Abraham Rademaker, ca. 1726, prent, RP-P-1878-A-646

Arcadisch landschap met een herder die uitrust onder een boom aan de oever van een beek. Zijn schapen liggen naast hem in het gras. Op de achtergrond is een vrouw te zien die naar een landhuis loopt.

Twee reliekschrijnen

Pieter Balthasar Bouttats, 1676 - 1755, prent, RP-P-1904-315

Een afbeelding uit een boek.Twee reliekschrijnen onder elkaar afgebeeld. Het bovenste schrijn van opzij en het onderste schrijn schuin frontaal. Het bovenste schrijn bevat gotische architectuur en vijf portalen met heiligen. Het onderste schrijn telt zes portalen met heiligen. Het dak telt vijf…

Titelpagina voor: Philip van…

Daniël van den Bremden, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1663, prent, RP-P-1878-A-659R

Titelpagina voor een boek over astronomie met afbeeldingen van beroemde astronomen: Aristarchus Samius, Ptolemeus, Rex Alfonsus, Tycho Brahe, Albategnius, Nicolaas Copernicus, en de auteur van het werk rechtsonder: Philip van Lansberge. Onder de titel het motto: Hinc omnia lustrat.

Allegorie op Schieland en…

Anna Catharina Brouwer, 1797, prent, RP-P-OB-26.908

Mercurius met vrijheidshoed, staand op een ton waarop de naam Schiedam. Een man met een vis in de armen kijkt naar hem op.

Reliekschrijn van de Heilige Gorik

Pieter Balthasar Bouttats, 1676 - 1755, prent, RP-P-1904-313

Een afbeelding uit een boek. Een reliekschrijn, frontaal. Het schrijn wordt gedragen door liggende leeuwen. Het schrijn zelf is versierd met architectonische krullen. Drie portalen aan de voorkant bevatten telkens twee heiligen, o.a. Petrus en Paulus. Het dak van het schrijn is versierd met…

Titelpagina voor De grote…

Abraham Allard, ca. 1700 - ca. 1710, prent, RP-P-1964-3407

Twee putti houden een ronde plaquette vast met de titel van het boek, boven de plaquette een lauwerkrans. Op de achtergrond een architecturale nis met twee afbeeldingen, één van de kruisiging en één van de aanbidding van de herders. Aan weerszijden van de nis drie medaillons met christelijke…

Titelpagina van Rerum Gestarum van…

Willem Outgertsz. Akersloot, 1632, prent, RP-P-1935-261

Vrouw tronende op een bordes, in de ene hand een vaandel, in de andere een gevleugelde vrouw, die haar met een lauwerkrans kroont. Links een naakte vrouw met een vaas, rechts een biddende vrouw. Onder het bordes vier putti met attributen die de oogst symboliseren.

Gesprek tussen Tijd en…

Willem de Broen, 1755, prent, RP-P-1937-114

De personificaties van Tijd en Geschiedschrijving zijn in gesprek met elkaar. Geschiedschrijving zit op een trap in een grote hal. Naast haar een dansende engel die op een bazuin blaast.