Allegorie op de geschiedenis

Gilliam van der Gouwen, naar Ottmar Elliger, 1717, prent, RP-P-OB-60.006

Titelpagina met allegorische voorstelling van de geschiedenis. Centraal de gevleugelde personificatie Waarheid. In haar handen een lauwerkrans en een schrijfveer. Achter haar de vliegende Faam, blazend op een loftrompet. Naast Waarheid een groot boek met de titel van het boekwerk. Op de voorgrond…

Rechtvaardigheid leert de wetten…

Jan Goeree, 1709, prent, RP-P-1909-6323

De Duitse keizer toont de personificatie Rechtvaardigheid een bord met de titel van het boekwerk. Naast het bord de stadsmaagd Utrecht en de personificatie Voorzichtigheid. Op de achtergrond de Dom van Utrecht

Venus en Apollo

Jan Goeree, 1712, prent, RP-P-OB-52.857

In het midden Venus op een troon. In haar hand een stenen plaat met de titel van het boekwerk. Naast haar troon twee putti met een lier. Apollo staat links en vertrapt een uil onder zijn rechtervoet. Venus schrijft met een veer in een boek dat Apollo haar aanreikt. Achter de troon een pegasus.

Titelpagina voor "Poësies…

Emmanuel Jean Nepomucene de Ghendt, naar Clément Pierre Marillier, 1771, prent, RP-P-OB-52.614

Centraal de titel van het boek. Rondom de titel tuinornamenten en enkele putti. Onder de prent twee kussende putti in een schelp.

Allegorie op de kerk- en…

Jan Goeree, 1705, prent, RP-P-OB-52.862

In de wolken de personificatie Waarheid. In haar handen een wereldbol en een pen. Naast haar houden twee putti een medaillon omhoog met de titel van het boekwerk. Andere putti houden medaillons vast van personen uit de wereldgeschiedenis. De gevleugelde Tijd en de personificatie Geloof onder hen.…

Titelpagina voor Annales Sacri -…

Theodoor Galle, naar Peter Paul Rubens, 1620, prent, RP-P-OB-6887

Centraal in een rechthoekig kader de Latijnse titel van het boek. Aan weerszijden van dit kader Mozes en Aaron, als vertegenwoordigers van de wet en de profeten. Centraal bovenaan in een cartouche de Heilige Drieëenheid. In een cartouche links bovenaan de ark van Noach, het symbool van Gods…

Titelpagina voor Johannes…

Johannes Goedaert, 1667, prent, RP-P-1937-740

Centraal op een banderol de titel van het boekwerk. Rondom de banderol allerlei insecten, onder andere een bij en een vlinder. Onder de banderol een cartouche met enkele insecten, onder andere twee motten.

Amstel groet de bewoners van…

Jan Goeree, 1723, prent, RP-P-1964-3580

De riviergod Amstel staat op de oever van de rivier de Amstel, omringd door zijn gevolg. Enkele riviernimfen dragen schelpen met voorstellingen van schepen. Boven in de wolken Mercurius en enkele putti. Op de achtergrond een boot met bemanning en de stad Amsterdam.

Waarheid toont een schrijfster de…

Gilliam van der Gouwen, naar Gerard de Lairesse, 1688, prent, RP-P-OB-52.996

De personificatie van Waarheid toont een ovaal medaillon aan een vrouw die in een boek schrijft. In het medaillon een voorstelling van de geboorte van Venus. Achter hen een piëdestal met de titel van het boekwerk. Op het voetstuk het borstbeeld van Diana van Efese. Op de achtergrond rijdt Diana op…

Allegorie van de Republiek der…

Gilliam van der Gouwen, naar Jan Goeree, 1725, prent, RP-P-OB-60.004

Titelpagina met allegorische voorstelling. De personificatie van het land zit op een verhoogde troon, omringd door de personificaties van de zeven provincies. Ze houdt een kaart van de Nederlanden in de hand. Op de troon de titel van het boekwerk. Onder de troon de nederlandse leeuw, met in zijn…