Titelpagina voor Frans Greenwood,…

Frans Greenwood, 1733, prent, RP-P-1937-779

Tekstblad met ornamenteel monogram.

Titelpagina voor: Nederlands…

Jan Luyken, 1695, titelpagina, RP-P-OB-77.225

Titelpagina voor het pamflet getiteld: Nederlands Klaag-Huys Geopent door verscheyde Lyk-Redenen, Over de alderbeklagelijkste Dood en Begravenisse vande weergaloose Princesse Maria De II. Koninginne van Groot-Brittanien, Vrankrijk en Yerland, &c. uit 1695. De voorstelling toont een rouwende…

Titelpagina voor: B. Picart,…

Bernard Picart, 1729, prent, RP-P-OB-51.760

Titelpagina voor het Recueil de lions met de titel en het impressum in het Frans. In het midden het vignet van Bernard Picart: een cartouche waarin een stralende ster, bekroond door een banderol met zijn devies "Inter Omnes". De titelpagina wordt gevolgd door een titelprent en zes bladzijden met een…

Interieur van een rechtbank

J. Hermans, 1635, prent, RP-P-OB-55.374

Vele mannelijke figuren in een interieur van een rechtbank. Aan weerszijden van de voorstelling twee zuilen met daarboven de titel en een portret van de schrijver naar rechts binnen een cartouche. Daarboven twee engelen met de attributen van de waarheid en de rechtvaardigheid: een spiegel,…

Maskers en wapens bij een rozentak

Johannes van Hiltrop, naar R.C. van Goens, 1781, prent, RP-P-1935-1040

Allegorie op de inspiratie

Adolf van der Laan, 1739, prent, RP-P-1936-318

Allegorie op de inspiratie. Links staat Hercules die een doek ophoudt, geflankeerd door de Waarheid en Standvastigheid. Rechts staan putti met een zeef in de handen, een derde putto verbrandt samen met een gesluierde vrouw boeken. In de lucht zetelt de Schrijfkunst die door een putto en een…

Portret van Alessandro Cagliostro

Arend Fokke Willemsz., naar P. Boddaert, 1791, prent, RP-P-1938-1153

Portretmedallion van de Italiaanse avonturier Alessandro Cagliostro. Buste naar rechts, blootshoofds. Boven en onder het medaillon staat Nederlandse tekst in boekdruk, zo ook op versozijde.