Tronende Christus met twee mannen

Cornelis Galle (I), naar Peter Paul Rubens, 1634, prent, RP-P-OB-6964

Christus troont op een wolk. Twee engelen houden een wit doek vast. Aan weerszijden van het doek twee zittende figuren. Links de auteur van het bijbelboek Jezus Sirach, een oude man met baard die in een boek schrijft. Rechts een jongere man die in een boek leest.

Tronende Christus met twee mannen

Cornelis Galle (I), naar Peter Paul Rubens, 1634, prent, RP-P-OB-6963

Christus troont op een wolk. Twee engelen houden een wit doek met de titel van het boek vast. Aan weerszijden van het doek twee zittende figuren. Links de auteur van het bijbelboek Jezus Sirach, een oude man met baard die in een boek schrijft. Rechts een jongere man die in een boek leest, de…

Jezus Sirach en de personificatie…

Cornelis Galle (I), naar Peter Paul Rubens, 1634, prent, RP-P-OB-6961

De personificatie van Gods wijsheid (Dei Sapientia) troont in de wolken en geeft een boek aan Jezus Sirach. Jezus Sirach knielt op de grond naast een gebouw met Korinthische zuilen. Naast hem zit een gat in de grond en is de onderwereld zichtbaar.

Allegorische titelpagina met…

Cornelis Galle (I), naar Peter Paul Rubens, 1621, prent, RP-P-OB-6954

Tronende Astraea met caduceus en kommetje in haar handen. Aan weerszijden van haar de sterrenbeelden leeuw en weegschaal. Links de personificatie van goed bestuur, met stedenkroon en slang. Rechts een vrouw met vijf borsten en een hoorn des overvloeds. Aan en sokkel zijn een man en een duivel…

Julius Caesar tronend op een…

Cornelis Galle (I), naar Erasmus Quellinus (II), naar Peter Paul Rubens, 1645, prent, RP-P-OB-6970

Julius Caesar troont op een piëdestal, in zijn rechter hand een beeldje van de Overwinning, in zijn linker hand een globe. Links naast hem keizer Constantijn, eveneens met globe en met een vaandel met het chi-rho-symbool. Rechts een beeld van keizer Rudolf I. Het wapen van het huis Habsburg staat…

Titelpagina voor: Jean Jaques…

Cornelis Galle (I), naar Peter Paul Rubens, 1638, prent, RP-P-OB-6952

De personificatie van de Kerk, met kruis en symbolen van de pauselijke macht, staat tegenover Simson die de leeuw een honingraat afpakt. Onder een wapen met de Franse lelie en twee medaillons met voorstellingen van lelies. Titelillustratie voor een boek met preken.

Allegorische titelpagina met stenen…

Cornelis Galle (I), naar Peter Paul Rubens, 1637, prent, RP-P-OB-6957

Op een stenen boog is een medaillonportret van de schrijver Justus Lipsius geplaatst. Aan weerszijden verbeelden de personificaties van de Filosofie en de Politiek de hoofdonderwerpen binnen zijn oeuvre. Naast de boog twee portretbustes van antieke auteurs die Lipsius heeft geëditeerd: Seneca en…

Titelpagina voor C. van der Steen,…

Cornelis Galle (I), naar Peter Paul Rubens, 1625, prent, RP-P-OB-6967

De twaalf kleine profeten zijn verzameld rond een tafel met de titel van het boek. Ze schrijven tekst op stenen tafels. In de hemel God met Christus aan het kruis en de Heilige Geest in de gedaante van een duif. Eromheen een koor van cherubijnen.

Allegorische voorstelling van Maria…

Cornelis Galle (I), naar Erasmus Quellinus (II), naar Peter Paul Rubens, 1637, prent, RP-P-OB-6968

Een allegorische figuur met een stedenkroon en twee leeuwen zit voor een balustrade. Aan weerszijden symbolische voorstellingen van vrede (duif) en strijd (adelaar met bliksemschicht). Links Vader Tijd die de Waarheid toont, rechts Vader Tijd die Afgunst wegstopt. Titelpagina voor een boek over de…

Allegorische titelpagina met stenen…

Cornelis Galle (I), naar Peter Paul Rubens, in of voor 1637, prent, RP-P-OB-4303

Op een stenen boog is een medaillonportret van de schrijver Justus Lipsius geplaatst. Aan weerszijden verbeelden de personificaties van de Filosofie en de Politiek de hoofdonderwerpen binnen zijn oeuvre. Naast de boog twee portretbustes van antieke auteurs die Lipsius heeft geëditeerd: Seneca en…