Titelpagina voor Annales Sacri -…

Theodoor Galle, naar Peter Paul Rubens, 1620, prent, RP-P-OB-6887

Centraal in een rechthoekig kader de Latijnse titel van het boek. Aan weerszijden van dit kader Mozes en Aaron, als vertegenwoordigers van de wet en de profeten. Centraal bovenaan in een cartouche de Heilige Drieëenheid. In een cartouche links bovenaan de ark van Noach, het symbool van Gods…

Titelpagina voor L. Annaei Senecae…

Theodoor Galle, naar Peter Paul Rubens, 1615, prent, RP-P-OB-6890

Centraal in een rechthoekig kader de titel van het boekwerk. Aan weerszijden van het kader de klassieke filosofen Zeno en Cleanthes. Bovenaan de prent de portretten van Hercules, Minerva en Odysseus in ovale lijsten. Onderaan de prent de portretten van Seneca en Epictetus.

Twaalf spiegels waarmee de mens God…

Theodoor Galle, 1610, prent, RP-P-OB-6751

In een klassiek bouwwerk bovenaan de titel van het werk. Centraal een spiegel bestaande uit twaalf kleine spiegels rondom een grote spiegel. De twaalf kleine spiegels zijn met Romeins cijfers genummerd en tonen de twaalf manieren waarmee de mens probeert God te zien: door de spiegel der gemeenschap…

Titelpagina voor Breviarium…

Theodoor Galle (mogelijk), naar Peter Paul Rubens, 1614, prent, RP-P-OB-6847

Centraal de titel van het boek in een rechthoekig kader. De apostelen Petrus en Paulus aan weerszijden van het titelkader. Bovenaan de tronende personificatie van de Rooms-katholieke kerk. In haar handen de driedubbele bisschopsstaf en een Bijbel. Op haar hoofd een pauselijke tiara. Engelen staan…

Titelpagina voor Annales Sacri -…

Theodoor Galle, naar Peter Paul Rubens, 1620, prent, RP-P-OB-6888

Centraal in een rechthoekig kader de Latijnse titel van het boek. Aan weerszijden van dit kader Mozes en Aaron, als vertegenwoordigers van de wet en de profeten. Centraal bovenaan in een cartouche de Heilige Drieëenheid. In een cartouche links bovenaan de ark van Noach, het symbool van Gods…

Vita Activa en Vita Contemplativa…

Cornelis Galle (II) (toegeschreven aan), 1622, prent, RP-P-OB-52.462

In een ovale lijst de titel van het boek. Aan weerszijden van de lijst de personificatie van de Vita Contemplativa (links) en de Vita Activa (rechts). Beide kijken naar het Christuskind dat boven de titel wordt voorgesteld. In elke hoek van de prent de portretten van de pausen die belangrijk waren…

Titelpagina voor Jacobus…

Theodoor Galle, 1625, prent, RP-P-OB-6892

Centraal een rechthoekig kader met daarin de titel van het boekwerk. Rondom het kader enkele cartouches met voorstellingen het Oude Testament. Van links naar rechts de zuil van rook, Jakobs ladder, de ark van Noach, het Aards Paradijs, de zon, de maan, de Boom van het Leven, de ark des verbonds,…

Heilige Dominicus met andere…

Theodoor Galle, naar Pieter de Jode, naar Joannes Nys, 1611, prent, RP-P-OB-6764

De heilige Dominicus zit geknield op de vloer tussen twee pilaren. Hij houdt negen portretten omhoog met belangrijke Dominicaanse heiligen (de heilige Petrus Martyr, de heilige Thomas van Aquino, de heilige Hyacintus, de heilige Catharina van Siena, de heilige Agnes, de heilige Raimondus, de heilige…

Virgilius, Cicero en Seneca bij…

Jacobus Harrewijn, 1694, prent, RP-P-1904-510

Op een podium zit de personificatie van Grammatica, met aan zijn voeten jonge leerlingen. Op de achtergrond de schrijvers Virgilius, Cicero en Seneca, met elkaar in gesprek. Achter hen de titel.

Mannelijke en vrouwelijke heiligen…

Jan Baptiste Collaert, naar Peter Paul Rubens, 1617, prent, RP-P-BI-6102B

Een nis waarvoor een witte doek met de titel van het boek. Aan weerszijden van de nis de heilige Paulus en Antonius in monnikspij. Boven op de nis links Elia (met een raaf die hem brood brengt), rechts Johannes de Doper met zijn lam. Midden onder de heilige Eugenia en Paula, zittend bij een…