7 resultaten gevonden


Peter Paul Rubens, Balthasar Moretus Cornelis Galle (I) (I), 1623, prent, RP-P-OB-6933

Op een piëdestal troont de vrouwelijke personificatie van het pausdom met tiara en het wapen van Gregorius XV tussen bisschoppen en kardinalen. Aan weerszijden van het piëdestal de heiligen Petrus en Paulus. Onder het vloerniveau personificaties van Ketterij en Fraude.

Peter Paul Rubens, Johannes Moretus Theodoor Galle (II, weduwe), 1620, prent, RP-P-OB-6887

Centraal in een rechthoekig kader de Latijnse titel van het boek. Aan weerszijden van dit kader Mozes en Aaron, als vertegenwoordigers van de wet en de profeten. Centraal bovenaan in een cartouche de Heilige Drieëenheid. In een cartouche links bovenaan de ark van Noach, het symbool van Gods…

Peter Paul Rubens, Johannes Moretus Theodoor Galle (II, weduwe), 1613, prent, RP-P-OB-6889

Centraal in een rechthoekig kader de Latijnse titel van het boek. Boven het kader de personificatie van Optica. Naast haar een pauw en een adelaar. Aan weerszijden van de titel de standbeelden van Mercurius en Minerva. Onderaan twee voorstellingen van een aap. In de linkervoorstelling is de aap dood…

Johannes Moretus Peter Paul Rubens (II, weduwe), 1614, prent, RP-P-OB-6847

Centraal de titel van het boek in een rechthoekig kader. De apostelen Petrus en Paulus aan weerszijden van het titelkader. Bovenaan de tronende personificatie van de Rooms-katholieke kerk. In haar handen de driedubbele bisschopsstaf en een Bijbel. Op haar hoofd een pauselijke tiara. Engelen staan…

Johannes Moretus Peter Paul Rubens (II, weduwe), 1614, prent, RP-P-OB-6848

Centraal de titel van het boek in een rechthoekig kader. De apostelen Petrus en Paulus aan weerszijden van het titelkader. Bovenaan de tronende personificatie van de Rooms-katholieke kerk. In haar handen de driedubbele bisschopsstaf en een Bijbel. Op haar hoofd een pauselijke tiara. Engelen staan…

Peter Paul Rubens, Johannes Moretus Theodoor Galle (II, weduwe), 1620, prent, RP-P-OB-6888

Centraal in een rechthoekig kader de Latijnse titel van het boek. Aan weerszijden van dit kader Mozes en Aaron, als vertegenwoordigers van de wet en de profeten. Centraal bovenaan in een cartouche de Heilige Drieëenheid. In een cartouche links bovenaan de ark van Noach, het symbool van Gods…

Peter Paul Rubens, Johannes Moretus Theodoor Galle (II, weduwe), 1615, prent, RP-P-OB-6890

Centraal in een rechthoekig kader de titel van het boekwerk. Aan weerszijden van het kader de klassieke filosofen Zeno en Cleanthes. Bovenaan de prent de portretten van Hercules, Minerva en Odysseus in ovale lijsten. Onderaan de prent de portretten van Seneca en Epictetus.